قیستو

شرکت قند بیستون

1401/07/09 14:05:05
پایانی:25,300
(2.84%)
آخرین:25,300
(2.84%)

تعداد معاملات:97
حجم:629,386
ارزش معاملات:15.91B
حجم مبنا:406,505
23,90025,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1219,883
25,300
25,800
6401
11,650
24,050
28,350
144,8962
11,000
24,000
000
516,314(82%)
27(93%)
حجمحقیقیتعداد
629,386(100%)
43(100%)
113,072(18%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 483,805,340 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 370,313,158 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,70017,00018,57519,550-
حمایت219,55019,70019,10021,956-
حمایت123,00023,30019,62523,44379,000
P25,85026,00025,85025,850-
مقاومت129,30029,60033,27428,25679,550
مقاومت232,15032,30033,79929,743-
مقاومت335,60035,90034,32532,150-


آخرین اخبار قیستو

نمایش اخبار قدیمی‌تر