وحافظ

بيمه حافظ

1402/03/19 18:26:31
پایانی:6,140
(-1.28%)
آخرین:6,040
(-2.89%)

تعداد معاملات:619
حجم:25.87M
ارزش معاملات:158B
حجم مبنا:3.25M
6,0406,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
6,040
1,187,48714
000
6,060
81,6901
000
6,100
40,0002
13,106,631(51%)
124(97%)
حجمحقیقیتعداد
25,666,049(99%)
148(99%)
12,767,418(49%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
208,000(1%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 648,989,631 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 1,064,794,195 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5002,7463,2953,352-
حمایت23,3523,4753,4784,190-
حمایت14,6964,9423,6614,70918,120
P5,5485,6715,5485,548-
مقاومت16,8927,1388,4186,38618,480
مقاومت27,7447,8678,6016,905-
مقاومت39,0889,3348,7857,744-


آخرین اخبار وحافظ

نمایش اخبار قدیمی‌تر