وحافظ

بيمه حافظ

1401/04/16 21:32:46
پایانی:13,560
(2.64%)
آخرین:13,520
(2.34%)

تعداد معاملات:644
حجم:3.56M
ارزش معاملات:48.31B
حجم مبنا:737,464
12,82013,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1740
13,470
13,550
2961
1500
13,420
13,560
26,7153
1500
13,410
13,570
8,6701
4,344,929(86%)
152(98%)
حجمحقیقیتعداد
5,010,910(99%)
160(99%)
709,981(14%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
44,000(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 387,613,402 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 424,674,622 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0764,0255,4474,973-
حمایت24,9735,4475,9227,146-
حمایت18,7669,7156,3968,48937,220
P10,66311,13710,66310,663-
مقاومت114,45615,40518,72312,83637,680
مقاومت216,35316,82719,19714,179-
مقاومت320,14621,09519,67216,353-


آخرین اخبار وحافظ

نمایش اخبار قدیمی‌تر