فباهنر

مس‌ شهيدباهنر

1401/07/15 11:54:15
پایانی:21,580
(0.37%)
آخرین:21,850
(1.62%)

تعداد معاملات:317
حجم:561,476
ارزش معاملات:12.15B
حجم مبنا:1.05M
20,00023,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
21,760
21,850
8,9741
11,334
21,750
21,870
44,7371
211,500
21,730
21,880
3,0001
561,476(100%)
113(100%)
حجمحقیقیتعداد
561,476(100%)
118(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 107,227,009 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 102,683,492 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,66019,26519,87721,280-
حمایت221,28021,08220,08122,215-
حمایت122,11021,71520,28522,79468,740
P23,73023,53223,73023,730-
مقاومت124,56024,16525,59424,66569,070
مقاومت226,18025,98225,79825,244-
مقاومت327,01026,61526,00226,180-


آخرین اخبار فباهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر