فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

1401/07/09 15:28:45
پایانی:21,970
(-1.96%)
آخرین:21,710
(-3.12%)

تعداد معاملات:634
حجم:958,315
ارزش معاملات:21.01B
حجم مبنا:1.05M
20,85023,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
21,700
21,710
12,7351
1250
21,670
21,860
4,2322
114,000
21,660
21,890
3,2351
809,893(85%)
279(99%)
حجمحقیقیتعداد
958,315(100%)
156(100%)
148,422(15%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,775,445 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 134,962,695 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,66019,26519,87721,280-
حمایت221,28021,08220,08122,215-
حمایت122,11021,71520,28522,79468,740
P23,73023,53223,73023,730-
مقاومت124,56024,16525,59424,66569,070
مقاومت226,18025,98225,79825,244-
مقاومت327,01026,61526,00226,180-


آخرین اخبار فباهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر