فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

1401/03/01 04:59:52
پایانی:33,830
(-2.14%)
آخرین:33,500
(-3.09%)

تعداد معاملات:1,400
حجم:2.56M
ارزش معاملات:86.81B
حجم مبنا:1.05M
32,50036,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
45,583
33,500
33,600
8,3002
1200
33,490
33,610
1961
21,977
33,480
33,620
37,5532
2,193,480(85%)
544(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,566,112(100%)
409(100%)
372,955(15%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
323(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 136,407,037 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 212,253,224 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,17321,34523,55223,416-
حمایت223,41624,00224,28826,789-
حمایت129,00330,17525,02428,873103,390
P32,24632,83232,24632,246-
مقاومت137,83339,00544,15535,619105,570
مقاومت241,07641,66244,89137,703-
مقاومت346,66347,83545,62741,076-


آخرین اخبار فباهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر