فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

1402/07/04 14:51:23
پایانی:4,960
(0.6%)
آخرین:4,960
(0.6%)

تعداد معاملات:729
حجم:7.26M
ارزش معاملات:36.15B
حجم مبنا:9.83M
4,5905,270
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
319,249
4,950
4,980
197,2271
25,661
4,940
4,990
12,0132
1487,215
4,930
5,000
230,72611
6,244,068(86%)
337(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,767,535(93%)
223(99%)
1,024,392(14%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
500,925(7%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 91,900,822 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 150,524,545 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
10
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0231,8352,4223,386-
حمایت23,3863,2922,6184,284-
حمایت14,3734,1852,8144,83815,600
P5,7365,6425,7365,736-
مقاومت16,7236,5357,9056,63415,880
مقاومت28,0867,9928,1017,188-
مقاومت39,0738,8858,2978,086-


آخرین اخبار فباهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر