ماديرا

صنايع ماديران

1402/03/19 17:38:39
پایانی:6,600
(3.28%)
آخرین:6,600
(3.28%)

تعداد معاملات:3,115
حجم:48.83M
ارزش معاملات:322B
حجم مبنا:1
6,0806,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,016,057
6,600
6,600
50,0001
225,000
6,500
6,610
50,0001
17,700
6,470
6,620
47,12612
46,893,118(96%)
796(100%)
حجمحقیقیتعداد
47,004,377(96%)
1,102(100%)
1,940,981(4%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,829,722(4%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 388,812,284 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 281,514,417 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
4
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3063,5554,0624,073-
حمایت24,0734,1974,2314,848-
حمایت15,3365,5854,4005,32719,610
P6,1036,2276,1036,103-
مقاومت17,3667,6158,7996,87820,000
مقاومت28,1338,2578,9687,357-
مقاومت39,3969,6459,1378,133-


آخرین اخبار مادیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر