وکغدیر

بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

1402/09/15 10:44:35
پایانی:14,550
(-0.13%)
آخرین:14,510
(-0.41%)

تعداد معاملات:468
حجم:2.21M
ارزش معاملات:32.1B
حجم مبنا:8.58M
13,85015,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
130,442
14,510
14,540
36,5717
41,553
14,500
14,550
18,62112
239,700
14,490
14,560
30,37012
248,777(11%)
38(88%)
حجمحقیقیتعداد
1,906,039(85%)
300(99%)
1,982,807(89%)
5(12%)
حجمحقوقیتعداد
325,545(15%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 95,255,403 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 92,442,891 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97


آخرین اخبار وکغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر