فسديد

لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته

1401/02/29 23:44:39
پایانی:48,100
(0.73%)
آخرین:48,200
(0.94%)

تعداد معاملات:69
حجم:56,294
ارزش معاملات:2.7B
حجم مبنا:51,976
47,30048,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
712,292
48,200
53,650
5001
1400
47,600
000
1037,954
47,500
000
56,294(100%)
25(100%)
حجمحقیقیتعداد
56,294(100%)
24(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 108,309,656 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 112,822,558 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت341,95042,42543,38743,400-
حمایت243,40043,63743,70844,870-
حمایت145,80046,27544,02945,779143,900
P47,25047,48747,25047,250-
مقاومت149,65050,12552,37048,720144,600
مقاومت251,10051,33752,69149,629-
مقاومت353,50053,97553,01251,100-


آخرین اخبار فسدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر