چكاوه

صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌

1402/03/18 12:11:01
پایانی:25,840
(-5%)
آخرین:25,840
(-5%)

تعداد معاملات:197
حجم:968,107
ارزش معاملات:25.01B
حجم مبنا:580,495
25,84028,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
25,840
4,130,848470
000
25,850
3001
000
25,860
1001
618,107(64%)
144(99%)
حجمحقیقیتعداد
968,107(100%)
3(100%)
350,000(36%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 110,915,867 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.01سرانه فروش حقیقی: 8,338,628,293 تومانقدرت فروش حقیقی: 75.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
16
خرید
6
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
4
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1565,8309,1659,153-
حمایت29,1539,99010,27714,249-
حمایت117,49619,17011,38817,39777,520
P22,49323,33022,49322,493-
مقاومت130,83632,51040,29127,58977,520
مقاومت235,83336,67041,40230,737-
مقاومت344,17645,85042,51535,833-


آخرین اخبار چکاوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر