سصفها

سيمان‌اصفهان‌

1401/05/27 18:06:38
پایانی:45,050
(-3.88%)
آخرین:44,540
(-4.97%)

تعداد معاملات:822
حجم:721,049
ارزش معاملات:32.48B
حجم مبنا:332,963
44,53049,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,963
44,530
45,090
1,0001
000
45,100
2,0001
000
45,180
2,0001
680,049(94%)
309(100%)
حجمحقیقیتعداد
721,049(100%)
187(100%)
41,000(6%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 99,146,302 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 173,707,259 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,18324,52030,29533,396-
حمایت233,39634,06532,22142,220-
حمایت146,28347,62034,14547,672177,510
P56,49657,16556,49656,496-
مقاومت169,38370,72084,19465,320183,680
مقاومت279,59680,26586,11870,772-
مقاومت392,48393,82088,04579,596-


آخرین اخبار سصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر