سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

1401/05/29 10:49:13
پایانی:6,180
(1.14%)
آخرین:6,300
(3.1%)

تعداد معاملات:917
حجم:13.35M
ارزش معاملات:82.47B
حجم مبنا:1
5,7506,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
126,523
6,300
6,310
106,0406
144,786
6,290
6,320
83,3374
463,496
6,280
6,330
9,0003
9,222,644(69%)
245(98%)
حجمحقیقیتعداد
8,199,444(61%)
282(99%)
4,175,255(31%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
5,198,455(39%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 232,636,489 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.29سرانه فروش حقیقی: 179,689,942 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7532,4453,0524,276-
حمایت24,2764,1223,2555,204-
حمایت15,1834,8753,4575,77818,070
P6,7066,5526,7066,706-
مقاومت17,6137,3058,7227,63418,400
مقاومت29,1368,9828,9248,208-
مقاومت310,0439,7359,1279,136-


آخرین اخبار سمگا

نمایش اخبار قدیمی‌تر