غدیس

پاکدیس

1401/05/22 02:45:27
پایانی:10,000
(-0.89%)
آخرین:9,870
(-2.18%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.52M
9,49010,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,065
9,870
10,000
16,4245
11,503
9,860
10,010
4,0001
11,500
9,830
10,020
10,5002
587,607(76%)
75(96%)
حجمحقیقیتعداد
700,706(91%)
71(99%)
185,000(24%)
3(4%)
حجمحقوقیتعداد
71,901(9%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 78,347,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 98,690,985 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,1235,9256,5827,636-
حمایت27,6367,5376,8018,641-
حمایت18,7538,5557,0209,26229,740
P10,26610,16710,26610,266-
مقاومت111,38311,18512,71911,27130,090
مقاومت212,89612,79712,93811,892-
مقاومت314,01313,81513,15712,896-


آخرین اخبار غدیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر