غديس

پاكديس

1402/03/18 11:17:56
پایانی:17,570
(-2.33%)
آخرین:17,400
(-3.27%)

تعداد معاملات:1,732
حجم:5.37M
ارزش معاملات:94.45B
حجم مبنا:1
16,74019,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24,578
17,390
17,410
5,7002
1300
17,360
17,440
2,8921
1291
17,310
17,450
2,0001
5,358,964(100%)
586(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,215,956(97%)
536(100%)
16,992(0%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
160,000(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 160,677,470 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 170,978,259 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4165,4157,41211,413-
حمایت211,41310,9128,07814,465-
حمایت114,40613,4058,74416,35151,800
P19,40318,90219,40319,403-
مقاومت122,39621,39526,05522,45552,740
مقاومت227,39326,89226,72124,341-
مقاومت330,38629,38527,38727,393-


آخرین اخبار غدیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر