وسكاب

س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

1401/04/16 22:09:23
پایانی:2,722
(0.74%)
آخرین:2,738
(1.33%)

تعداد معاملات:908
حجم:27.76M
ارزش معاملات:75.56B
حجم مبنا:5.51M
2,5402,864
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,500
2,732
2,738
322,9561
211,900
2,730
2,739
106,5431
222,721
2,721
2,745
10,0001
2,643,991(90%)
54(96%)
حجمحقیقیتعداد
2,933,941(100%)
97(98%)
298,854(10%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
8,904(0%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 133,276,731 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.62سرانه فروش حقیقی: 82,331,828 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7891,7041,8832,232-
حمایت22,2322,1891,9422,505-
حمایت12,5042,4192,0022,6748,362
P2,9472,9042,9472,947-
مقاومت13,2193,1343,5513,2208,439
مقاومت23,6623,6193,6113,389-
مقاومت33,9343,8493,6703,662-


آخرین اخبار وسکاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر