سپاها

سیمان‌سپاهان‌

1401/05/22 07:27:58
پایانی:9,830
(0%)
آخرین:9,810
(-0.2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.52M
9,25010,410
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,500
9,770
9,810
34,5544
11,000
9,730
9,850
2,0001
1700
9,710
9,870
333,4395
280,744(8%)
46(92%)
حجمحقیقیتعداد
3,324,790(100%)
113(100%)
3,044,046(92%)
4(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,993,772 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.21سرانه فروش حقیقی: 289,227,307 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
14
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,6265,4006,1357,323-
حمایت27,3237,2106,3808,446-
حمایت18,5668,3406,6259,14029,210
P10,26310,15010,26310,263-
مقاومت111,50611,28012,99411,38629,460
مقاومت213,20313,09013,23912,080-
مقاومت314,44614,22013,48513,203-


آخرین اخبار سپاها

نمایش اخبار قدیمی‌تر