سپاها

سيمان‌سپاهان‌

1401/04/09 15:54:49
پایانی:11,030
(1.94%)
آخرین:11,100
(2.58%)

تعداد معاملات:658
حجم:3.78M
ارزش معاملات:41.73B
حجم مبنا:1.35M
10,18011,460
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,702
11,100
11,120
12,0003
11,200
11,030
11,130
11,9713
23,304
11,020
11,150
4181
2,714,888(72%)
155(97%)
حجمحقیقیتعداد
3,285,530(87%)
192(99%)
1,067,771(28%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
497,129(13%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 193,194,933 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 188,746,853 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
9
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,6967,2358,0627,813-
حمایت27,8138,0828,3389,077-
حمایت110,00610,5458,6149,85836,220
P11,12311,39211,12311,123-
مقاومت113,31613,85515,78512,38736,450
مقاومت214,43314,70216,06113,168-
مقاومت316,62617,16516,33714,433-


آخرین اخبار سپاها

نمایش اخبار قدیمی‌تر