سخزر

سیمان‌ خزر

1402/09/06 09:14:51
پایانی:38,600
(0%)
آخرین:38,850
(0.64%)

تعداد معاملات:43
حجم:30,965
ارزش معاملات:1.2B
حجم مبنا:392,157
35,90041,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1150
38,650
38,800
2501
11,420
38,500
38,810
1,8501
14,500
38,200
38,820
2,1801
40,992(93%)
9(90%)
حجمحقیقیتعداد
44,129(96%)
19(95%)
3,137(7%)
1(10%)
حجمحقوقیتعداد
2,000(4%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 175,810,133 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.96سرانه فروش حقیقی: 89,651,547 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
8
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,60610,88515,36223,283-
حمایت223,28322,42216,85630,124-
حمایت130,51628,79518,34834,351112,030
P41,19340,33241,19341,193-
مقاومت148,42646,70557,15148,034114,050
مقاومت259,10358,24258,64352,261-
مقاومت366,33664,61560,13759,103-


آخرین اخبار سخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر