سخزر

سيمان‌ خزر

1401/05/28 10:09:27
پایانی:23,920
(0.04%)
آخرین:23,990
(0.33%)

تعداد معاملات:117
حجم:232,570
ارزش معاملات:5.56B
حجم مبنا:627,090
22,48025,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,274
23,990
24,000
5,9173
12,478
23,900
24,130
1,9011
21,220
23,420
24,150
34,3002
66,557(66%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
100,557(100%)
32(100%)
34,000(34%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,858,694 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 75,166,357 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
15
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
2
خرید
9
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,46617,25518,37719,923-
حمایت219,92319,81718,75121,638-
حمایت121,95621,74519,12522,69871,540
P24,41324,30724,41324,413-
مقاومت126,44626,23528,85426,12872,490
مقاومت228,90328,79729,22827,188-
مقاومت330,93630,72529,60228,903-


آخرین اخبار سخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر