سخزر

سیمان‌ خزر

1403/01/06 12:29:50
پایانی:35,420
(0%)
آخرین:35,460
(0.11%)

تعداد معاملات:0
حجم:349,464
ارزش معاملات:12.43B
حجم مبنا:451,264
32,95037,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1160
35,100
36,200
7,8511
1152
33,060
36,450
1,0001
1607
32,000
36,750
1,0001
349,464(100%)
72(100%)
حجمحقیقیتعداد
349,464(100%)
72(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 171,916,873 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 171,916,873 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
8
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,60610,88515,36223,283-
حمایت223,28322,42216,85630,124-
حمایت130,51628,79518,34834,351112,030
P41,19340,33241,19341,193-
مقاومت148,42646,70557,15148,034114,050
مقاومت259,10358,24258,64352,261-
مقاومت366,33664,61560,13759,103-


آخرین اخبار سخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر