سخزر

سیمان‌ خزر

1401/05/22 02:40:13
پایانی:24,160
(-0.41%)
آخرین:24,150
(-0.45%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:618,302
22,81025,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
23,370
24,160
2111
1220
23,310
24,170
3,1513
1500
23,300
24,200
5001
132,729(94%)
36(97%)
حجمحقیقیتعداد
89,953(64%)
38(95%)
8,213(6%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
50,989(36%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 89,075,906 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 57,191,170 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,57317,41518,53719,976-
حمایت219,97619,89718,91121,691-
حمایت122,06321,90519,28522,75171,610
P24,46624,38724,46624,466-
مقاومت126,55326,39529,01426,18172,850
مقاومت228,95628,87729,38827,241-
مقاومت331,04330,88529,76228,956-


آخرین اخبار سخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر