اوان

مبین وان کیش

1402/09/06 09:14:26
پایانی:15,080
(-0.59%)
آخرین:15,040
(-0.85%)

تعداد معاملات:42
حجم:259,935
ارزش معاملات:3.92B
حجم مبنا:1
14,11016,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,841
15,030
15,040
6,8072
15,000
15,020
15,260
38,5722
1015,341
15,000
15,300
1,7001
247,641(87%)
28(93%)
حجمحقیقیتعداد
286,213(100%)
8(100%)
38,572(13%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 133,372,367 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 539,511,505 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,4162,9655,63711,213-
حمایت211,21310,4876,52915,296-
حمایت115,10613,6557,41917,81957,130
P21,90321,17721,90321,903-
مقاومت125,79624,34530,58025,98657,820
مقاومت232,59331,86731,47028,509-
مقاومت336,48635,03532,36232,593-


آخرین اخبار اوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر