اوان

مبين وان كيش

1401/04/16 20:30:04
پایانی:10,300
(-5.67%)
آخرین:10,300
(-5.67%)

تعداد معاملات:335
حجم:3.4M
ارزش معاملات:35.09B
حجم مبنا:1.45M
10,27011,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1136,041
10,410
10,440
5,0001
173,776
10,300
10,470
1,0001
11,000
10,270
10,500
10,0003
1,140,108(33%)
119(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,505,682(74%)
47(96%)
2,266,459(67%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
900,885(26%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 98,681,616 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.18سرانه فروش حقیقی: 549,117,544 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
7
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,4907,4258,1729,050-
حمایت29,0509,0178,42110,192-
حمایت110,48010,4158,67010,89734,900
P12,04012,00712,04012,040-
مقاومت113,47013,40515,14913,18235,730
مقاومت215,03014,99715,39813,887-
مقاومت316,46016,39515,64715,030-


آخرین اخبار اوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر