اوان

مبین وان کیش

1401/05/29 09:32:30
پایانی:10,100
(-0.19%)
آخرین:9,880
(-2.37%)

تعداد معاملات:24
حجم:71,702
ارزش معاملات:723M
حجم مبنا:1
9,52010,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,850
9,910
10,000
6,0001
110,000
9,900
10,070
1,0001
29,052
9,890
10,080
10,0001
56,702(79%)
13(93%)
حجمحقیقیتعداد
41,202(57%)
8(89%)
15,000(21%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
30,500(43%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 44,053,092 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 52,017,525 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,3534,5405,4806,046-
حمایت26,0466,1405,7937,482-
حمایت18,1138,3006,1068,37030,170
P9,8069,9009,8069,806-
مقاومت111,87312,06014,25311,24230,840
مقاومت213,56613,66014,56612,130-
مقاومت315,63315,82014,88013,566-


آخرین اخبار اوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر