وبيمه

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

1401/05/21 14:04:36
پایانی:1,443
(0.48%)
آخرین:1,479
(2.99%)

تعداد معاملات:185
حجم:6.01M
ارزش معاملات:8.71B
حجم مبنا:10.39M
1,3501,522
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1105,561
1,480
1,487
53,5002
153,300
1,438
1,488
86,2923
1174,000
1,432
1,489
10,0001
5,595,371(93%)
50(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,015,371(100%)
77(100%)
420,000(7%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 161,482,407 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 112,729,614 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
7
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0641,0501,1211,221-
حمایت21,2211,2141,1451,330-
حمایت11,3501,3361,1691,3984,381
P1,5071,5001,5071,507-
مقاومت11,6361,6221,7881,6164,451
مقاومت21,7931,7861,8121,684-
مقاومت31,9221,9081,8361,793-


آخرین اخبار وبیمه

نمایش اخبار قدیمی‌تر