وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

1402/09/15 10:44:30
پایانی:1,492
(0.06%)
آخرین:1,470
(-1.4%)

تعداد معاملات:356
حجم:11.64M
ارزش معاملات:17.38B
حجم مبنا:10.87M
1,3871,595
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5103,232
1,470
1,497
63,5372
323,500
1,462
1,498
156,1533
29,000
1,461
1,499
51,3583
11,596,262(91%)
68(99%)
حجمحقیقیتعداد
9,903,871(78%)
127(99%)
1,099,232(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,791,623(22%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 254,435,630 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.19سرانه فروش حقیقی: 116,350,988 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0931,0491,1821,404-
حمایت21,4041,3821,2271,607-
حمایت11,6271,5831,2711,7345,450
P1,9381,9161,9381,938-
مقاومت12,1612,1172,4282,1415,580
مقاومت22,4722,4502,4722,268-
مقاومت32,6952,6512,5172,472-


آخرین اخبار وبیمه

نمایش اخبار قدیمی‌تر