غشصفا

شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌

1401/04/16 22:14:37
پایانی:18,830
(4.96%)
آخرین:19,010
(5.96%)

تعداد معاملات:163
حجم:769,667
ارزش معاملات:14.63B
حجم مبنا:796,601
16,87019,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
106593,822
19,010
21,890
8393
21,523
19,000
22,890
4802
11,600
18,700
24,330
2201
438,615(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
438,615(100%)
87(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 359,092,193 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.78سرانه فروش حقیقی: 94,932,418 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7332,0904,58510,366-
حمایت210,3669,5455,41714,179-
حمایت113,71312,0706,24816,53451,060
P20,34619,52520,34620,346-
مقاومت123,69322,05027,87124,15952,010
مقاومت230,32629,50528,70226,514-
مقاومت333,67332,03029,53530,326-


آخرین اخبار غشصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر