غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

1402/03/02 09:05:42
پایانی:20,720
(0.04%)
آخرین:20,720
(0.04%)

تعداد معاملات:26
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:736,016
19,27022,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
20,730
20,940
19,7002
13,000
20,720
20,960
9,7632
739,703
20,710
20,980
2,0001
21,383(100%)
12(100%)
حجمحقیقیتعداد
18,816(88%)
7(88%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,567(12%)
1(13%)
سرانه خرید حقیقی: 36,921,313 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 55,695,360 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,8707,1159,39713,190-
حمایت213,19012,81210,15816,677-
حمایت117,00016,24510,91918,83263,260
P22,32021,94222,32022,320-
مقاومت126,13025,37530,70025,80764,290
مقاومت231,45031,07231,46127,962-
مقاومت335,26034,50532,22231,450-


آخرین اخبار غشصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر