غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

1402/09/15 10:44:25
پایانی:18,320
(-3.47%)
آخرین:17,770
(-6.37%)

تعداد معاملات:537
حجم:1.24M
ارزش معاملات:22.87B
حجم مبنا:904,704
17,66020,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
421,283
17,730
17,800
69,3491
42,320
17,720
17,950
1,0001
42,832
17,710
17,970
14,0152
1,231,527(96%)
159(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,279,063(99%)
175(99%)
56,086(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
8,550(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 141,896,695 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.06سرانه فروش حقیقی: 133,899,623 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.94
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,5265,3107,59512,313-
حمایت212,31311,7058,35715,804-
حمایت115,66614,4509,11817,96157,290
P21,45320,84521,45321,453-
مقاومت124,80623,59028,92124,94458,020
مقاومت230,59329,98529,68227,101-
مقاومت333,94632,73030,44530,593-


آخرین اخبار غشصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر