غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

1401/05/22 01:32:13
پایانی:16,680
(-0.23%)
آخرین:16,340
(-2.27%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:900,901
15,72017,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,249
16,340
16,370
6051
1849
16,310
16,650
1,5001
37,500
16,300
16,700
3031
209,658(100%)
38(100%)
حجمحقیقیتعداد
209,658(100%)
42(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,028,827 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.11سرانه فروش حقیقی: 83,264,177 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,67610,19011,21513,213-
حمایت213,21312,97011,55614,779-
حمایت114,77614,29011,89815,74749,020
P17,31317,07017,31317,313-
مقاومت118,87618,39020,78118,87949,770
مقاومت221,41321,17021,12319,847-
مقاومت322,97622,49021,46521,413-


آخرین اخبار غشصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر