شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

1402/07/04 12:29:45
پایانی:8,080
(0%)
آخرین:8,100
(0.24%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
7,6808,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
7,990
8,130
40,0001
1200,000
7,980
8,150
50,1002
21,637
7,810
8,170
22,0002


آخرین اخبار شجم

نمایش اخبار قدیمی‌تر