شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

1402/09/06 09:34:39
پایانی:8,140
(0.61%)
آخرین:8,110
(0.24%)

تعداد معاملات:30
حجم:2,912
ارزش معاملات:23.61M
حجم مبنا:1
7,6908,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1700
8,100
8,110
46,0332
1701
8,070
8,140
55,0001
1701
8,060
8,150
40,0001
141,979(63%)
13(87%)
حجمحقیقیتعداد
128,339(57%)
12(86%)
82,500(37%)
2(13%)
حجمحقوقیتعداد
96,140(43%)
2(14%)
سرانه خرید حقیقی: 88,900,696 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 87,056,621 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98


آخرین اخبار شجم

نمایش اخبار قدیمی‌تر