شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

1401/05/29 09:52:45
پایانی:8,010
(-0.62%)
آخرین:8,000
(-0.74%)

تعداد معاملات:129
حجم:702,911
ارزش معاملات:5.62B
حجم مبنا:1
7,6608,460
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
178
7,970
8,000
5001
23,700
7,960
8,050
10,0001
210,155
7,950
8,060
27,3371
498,550(71%)
36(95%)
حجمحقیقیتعداد
702,911(100%)
78(100%)
204,361(29%)
2(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 110,927,375 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.54سرانه فروش حقیقی: 72,183,552 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.65


آخرین اخبار شجم

نمایش اخبار قدیمی‌تر