بهپاك

صنعتي بهپاك

1401/04/16 21:38:02
پایانی:6,610
(1.53%)
آخرین:6,620
(1.68%)

تعداد معاملات:223
حجم:1.62M
ارزش معاملات:10.76B
حجم مبنا:1
6,1206,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
224,058
6,460
6,620
1,0001
456,544
6,450
6,640
3,3203
355,000
6,440
6,650
12,0395
3,564,807(100%)
125(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,564,807(100%)
88(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 188,506,994 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 267,765,616 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,2005,0055,3776,140-
حمایت26,1406,0425,5016,709-
حمایت16,6906,4955,6257,06021,750
P7,6307,5327,6307,630-
مقاومت18,1807,9858,8548,19922,100
مقاومت29,1209,0228,9788,550-
مقاومت39,6709,4759,1029,120-


آخرین اخبار بهپاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر