غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

1401/05/29 09:56:41
پایانی:10,970
(0%)
آخرین:11,080
(1%)

تعداد معاملات:28
حجم:57,351
ارزش معاملات:627M
حجم مبنا:1.36M
10,43011,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,500
10,900
11,040
1,6791
212,500
10,610
11,050
13,3491
514,659
10,480
11,100
8,0002
23,351(41%)
14(93%)
حجمحقیقیتعداد
56,633(99%)
13(93%)
34,000(59%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
718(1%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 18,297,176 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 47,789,539 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0262,3953,8226,513-
حمایت26,5136,1974,2988,694-
حمایت18,7368,1054,77410,04233,260
P12,22311,90712,22312,223-
مقاومت114,44613,81517,14514,40433,760
مقاومت217,93317,61717,62115,752-
مقاومت320,15619,52518,09717,933-


آخرین اخبار غمهرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر