غمهرا

توليدي‌مهرام‌

1402/03/19 17:33:19
پایانی:12,840
(-0.54%)
آخرین:12,900
(-0.07%)

تعداد معاملات:202
حجم:1.3M
ارزش معاملات:16.71B
حجم مبنا:1.16M
12,27013,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1778
12,790
12,900
3,4111
17,172
12,780
13,000
27,2331
119,000
12,760
13,050
4071
1,238,849(95%)
72(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,135,280(87%)
57(97%)
63,347(5%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
166,916(13%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 220,928,071 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 255,736,757 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار غمهرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر