كفپارس

فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌

1401/04/16 21:01:26
پایانی:4,238
(-3.37%)
آخرین:4,219
(-3.8%)

تعداد معاملات:597
حجم:10.51M
ارزش معاملات:44.55B
حجم مبنا:3.53M
4,1674,605
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
188,500
4,219
4,220
22,5771
252,000
4,215
4,268
30,7013
150,000
4,212
4,269
9,2791
9,217,030(88%)
166(98%)
حجمحقیقیتعداد
10,408,698(99%)
158(99%)
1,295,723(12%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
104,055(1%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 235,311,886 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 279,190,266 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0493,1183,3653,474-
حمایت23,4743,5093,4473,852-
حمایت14,0374,1063,5294,08513,662
P4,4624,4974,4624,462-
مقاومت15,0255,0945,6704,84014,019
مقاومت25,4505,4855,7525,073-
مقاومت36,0136,0825,8355,450-


آخرین اخبار کفپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر