غشوکو

شوکو پارس

1401/05/22 01:58:19
پایانی:6,970
(-0.28%)
آخرین:6,790
(-2.86%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.42M
6,7907,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
6,790
3,9432
000
6,800
6071
000
6,890
29,6591
151,671(90%)
14(93%)
حجمحقیقیتعداد
167,671(100%)
15(100%)
16,000(10%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,510,490 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 77,911,124 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3465,1855,4526,043-
حمایت26,0435,9625,5416,452-
حمایت16,4166,2555,6306,70420,370
P7,1137,0327,1137,113-
مقاومت17,4867,3257,9497,52220,410
مقاومت28,1838,1028,0387,774-
مقاومت38,5568,3958,1278,183-


آخرین اخبار غشوکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر