فسوژ

سوژمیران

1402/09/06 09:17:04
پایانی:21,950
(0.91%)
آخرین:22,150
(1.83%)

تعداد معاملات:53
حجم:90,675
ارزش معاملات:1.98B
حجم مبنا:1
20,25023,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
310,079
22,100
22,150
13,1003
314,275
22,000
22,200
12,9647
313,513
21,950
22,250
5,2302
70,240(54%)
12(86%)
حجمحقیقیتعداد
130,895(100%)
27(100%)
60,655(46%)
2(14%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,480,666 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 106,412,787 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83


آخرین اخبار فسوژ

نمایش اخبار قدیمی‌تر