فجوش

جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌

1402/09/06 09:14:58
پایانی:1,594
(0%)
آخرین:1,547
(-2.94%)

تعداد معاملات:3
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:105M
1,5471,641
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,000
1,547
1,612
32,6882
000
1,613
38,7001
000
1,616
35,0001
400,000(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
400,000(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 318,800,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 318,800,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6761,6421,6931,813-
حمایت21,8131,7961,7101,891-
حمایت11,8811,8471,7271,9405,850
P2,0182,0012,0182,018-
مقاومت12,0862,0522,1722,0965,850
مقاومت22,2232,2062,1892,145-
مقاومت32,2912,2572,2062,223-


آخرین اخبار فجوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر