فجوش

جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌

1401/05/21 14:25:35
پایانی:2,072
(-0.04%)
آخرین:2,011
(-2.99%)

تعداد معاملات:4
حجم:40,974
ارزش معاملات:82.39M
حجم مبنا:4.82M
2,0112,135
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
2,011
16,458,004136
000
2,012
17,0502
000
2,049
10,0001
40,974(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
40,974(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 21,224,532 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 84,898,128 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5281,4831,5711,750-
حمایت21,7501,7271,6001,884-
حمایت11,8801,8351,6291,9676,033
P2,1022,0792,1022,102-
مقاومت12,2322,1872,3922,2366,033
مقاومت22,4542,4312,4212,319-
مقاومت32,5842,5392,4512,454-


آخرین اخبار فجوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر