زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

1402/09/06 09:15:32
پایانی:3,219
(-0.95%)
آخرین:3,200
(-1.53%)

تعداد معاملات:31
حجم:87,941
ارزش معاملات:285M
حجم مبنا:1
3,0233,477
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
212,000
3,195
3,200
11,9621
24,000
3,194
3,214
3,2201
14,100
3,191
3,221
6,0001
169,235(45%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
339,371(90%)
10(91%)
209,421(55%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
39,285(10%)
1(9%)
سرانه خرید حقیقی: 32,045,145 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.29سرانه فروش حقیقی: 109,243,524 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8831,7952,0072,396-
حمایت22,3962,3522,0782,721-
حمایت12,7332,6452,1492,9219,242
P3,2463,2023,2463,246-
مقاومت13,5833,4953,9903,5719,386
مقاومت24,0964,0524,0613,771-
مقاومت34,4334,3454,1324,096-


آخرین اخبار زقیام

نمایش اخبار قدیمی‌تر