زقيام

كشت و دام قيام اصفهان

1401/05/28 09:32:51
پایانی:1,913
(0.26%)
آخرین:1,892
(-0.83%)

تعداد معاملات:639
حجم:12.16M
ارزش معاملات:23.27B
حجم مبنا:7.84M
1,7942,022
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
1,888
1,900
33,6551
210,797
1,881
1,914
4,0001
110,000
1,880
1,915
27,7332
11,167,718(92%)
191(99%)
حجمحقیقیتعداد
12,167,718(100%)
221(100%)
1,000,000(8%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 111,852,589 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.06سرانه فروش حقیقی: 105,325,088 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.94
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34723335931,131-
حمایت21,1311,0616791,528-
حمایت11,5111,3727661,7735,644
P2,1702,1002,1702,170-
مقاومت12,5502,4113,0172,5675,713
مقاومت23,2093,1393,1042,812-
مقاومت33,5893,4503,1903,209-


آخرین اخبار زقیام

زقیام
- صدای بورس - 2 ماه پیش
0
0

22


زقیام
- صدای بورس - 2 ماه پیش
0
0

16


نمایش اخبار قدیمی‌تر