زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

1401/07/10 03:28:52
پایانی:1,742
(-5.42%)
آخرین:1,714
(-6.94%)

تعداد معاملات:513
حجم:11.57M
ارزش معاملات:20.15B
حجم مبنا:8.14M
1,7141,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,100
1,642
1,714
1,945,14529
000
1,715
50,0161
000
1,742
90,0001
11,391,745(98%)
225(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,571,745(100%)
88(100%)
180,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 88,197,421 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 229,067,952 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3211,2771,3811,573-
حمایت21,5731,5511,4151,731-
حمایت11,7361,6921,4501,8295,662
P1,9881,9661,9881,988-
مقاومت12,1512,1072,3492,1465,741
مقاومت22,4032,3812,3842,244-
مقاومت32,5662,5222,4182,403-


آخرین اخبار زقیام

زقیام
- صدای بورس - 3 ماه پیش
0
0

32


زقیام
- صدای بورس - 4 ماه پیش
0
0

22


نمایش اخبار قدیمی‌تر