ولغدر

ليزينگ‌خودروغدير

1401/04/16 20:35:19
پایانی:9,120
(-0.65%)
آخرین:8,950
(-2.5%)

تعداد معاملات:133
حجم:481,909
ارزش معاملات:4.33B
حجم مبنا:1.64M
8,6309,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,450
8,980
9,000
8,0821
23,000
8,970
9,100
10,4001
538,929
8,950
9,120
11,5002
884,764(100%)
93(100%)
حجمحقیقیتعداد
884,764(100%)
72(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 86,763,953 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 112,070,106 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1003,5504,4756,500-
حمایت26,5006,2254,7837,913-
حمایت17,8007,2505,0918,78627,120
P10,2009,92510,20010,200-
مقاومت111,50010,95013,10811,61327,510
مقاومت213,90013,62513,41612,486-
مقاومت315,20014,65013,72513,900-


آخرین اخبار ولغدر

نمایش اخبار قدیمی‌تر