غشان

شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌

1401/05/21 13:48:51
پایانی:3,338
(-0.11%)
آخرین:3,342
(0%)

تعداد معاملات:125
حجم:1.41M
ارزش معاملات:4.71B
حجم مبنا:4.49M
3,1423,542
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2127,025
3,342
3,385
12,0002
11,547
3,290
3,386
2,2801
12,000
3,287
3,394
10,0001
416,865(29%)
33(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,406,865(99%)
45(98%)
1,000,000(71%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(1%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 42,166,526 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 104,358,119 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9031,8032,0592,516-
حمایت22,5162,4662,1452,908-
حمایت12,9292,8292,2303,1509,900
P3,5423,4923,5423,542-
مقاومت13,9553,8554,4533,93410,061
مقاومت24,5684,5184,5384,176-
مقاومت34,9814,8814,6244,568-


آخرین اخبار غشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر