فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

1402/09/15 11:00:52
پایانی:45,250
(-0.17%)
آخرین:45,000
(-0.72%)

تعداد معاملات:438
حجم:408,338
ارزش معاملات:18.39B
حجم مبنا:1.6M
43,07047,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
42,376
44,890
44,950
4,0191
22,542
44,880
45,000
37,73013
1131,929
44,870
45,100
12,0891
421,152(93%)
110(98%)
حجمحقیقیتعداد
434,341(96%)
209(100%)
31,650(7%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
18,461(4%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 173,246,618 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.84سرانه فروش حقیقی: 94,037,943 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.54


آخرین اخبار فسبزوار

نمایش اخبار قدیمی‌تر