فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

1401/03/02 00:15:05
پایانی:28,020
(0.1%)
آخرین:27,980
(-0.03%)

تعداد معاملات:2,148
حجم:3.58M
ارزش معاملات:100B
حجم مبنا:1.6M
26,60029,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
28,000
28,000
10,6724
19,730
27,980
28,020
4302
225,037
27,950
28,050
2241
3,324,774(93%)
384(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,383,026(94%)
1,442(100%)
258,389(7%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
200,137(6%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 242,604,602 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.69سرانه فروش حقیقی: 65,736,746 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.27


آخرین اخبار فسبزوار

نمایش اخبار قدیمی‌تر