ثامید

توسعه و عمران امید

1401/02/31 06:51:03
پایانی:1,685
(0%)
آخرین:1,674
(-0.65%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:14.12M
1,6011,769
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
253,840
1,671
1,675
9,7395
170,000
1,670
1,679
19,7273
230,664
1,668
1,680
17,4983
64,014,783(97%)
709(100%)
حجمحقیقیتعداد
66,276,100(100%)
6,022(100%)
2,308,726(3%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
47,409(0%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 152,136,684 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.20سرانه فروش حقیقی: 18,544,541 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39791,0021,1141,181-
حمایت21,1811,1921,1511,352-
حمایت11,4271,4501,1881,4584,988
P1,6291,6401,6291,629-
مقاومت11,8751,8982,1591,8005,073
مقاومت22,0772,0882,1961,906-
مقاومت32,3232,3462,2342,077-


آخرین اخبار ثامید

نمایش اخبار قدیمی‌تر