ثامید

توسعه و عمران امید

1402/09/15 11:02:09
پایانی:2,425
(-1.26%)
آخرین:2,402
(-2.19%)

تعداد معاملات:788
حجم:11.09M
ارزش معاملات:26.96B
حجم مبنا:14.12M
2,3342,578
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1146,664
2,402
2,409
4,2283
3107,315
2,401
2,410
750,3937
171,179,866
2,400
2,416
8,9581
9,715,588(71%)
105(97%)
حجمحقیقیتعداد
11,964,202(87%)
382(99%)
4,030,540(29%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
1,781,926(13%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 224,383,818 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.95سرانه فروش حقیقی: 75,950,758 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3301,2331,4331,827-
حمایت21,8271,7791,4992,133-
حمایت12,1302,0331,5662,3227,237
P2,6272,5792,6272,627-
مقاومت12,9302,8333,2992,9337,366
مقاومت23,4273,3793,3663,122-
مقاومت33,7303,6333,4333,427-


آخرین اخبار ثامید

نمایش اخبار قدیمی‌تر