ثاميد

توسعه و عمران اميد

1401/05/21 12:51:09
پایانی:1,391
(-0.85%)
آخرین:1,380
(-1.63%)

تعداد معاملات:1,004
حجم:8.89M
ارزش معاملات:12.3B
حجم مبنا:14.12M
1,3331,473
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,272
1,378
1,399
29,0001
110,000
1,376
1,400
74,59032
110,000
1,375
1,402
36,7262
4,605,976(52%)
111(96%)
حجمحقیقیتعداد
8,890,791(100%)
736(100%)
4,284,815(48%)
5(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 57,719,933 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.44سرانه فروش حقیقی: 16,803,111 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39879631,0321,151-
حمایت21,1511,1391,0551,257-
حمایت11,2651,2411,0781,3234,136
P1,4291,4171,4291,429-
مقاومت11,5431,5191,6811,5354,158
مقاومت21,7071,6951,7041,601-
مقاومت31,8211,7971,7271,707-


آخرین اخبار ثامید

نمایش اخبار قدیمی‌تر