سباقر

سيمان باقران

1401/04/16 21:43:16
پایانی:12,310
(-2.3%)
آخرین:12,290
(-2.46%)

تعداد معاملات:208
حجم:913,298
ارزش معاملات:11.24B
حجم مبنا:812,348
12,23012,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
35,770
12,280
12,290
1411
196,844
12,240
12,350
201
1257,545
12,230
12,380
4,5901
1,118,400(72%)
128(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,550,213(100%)
104(100%)
431,813(28%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 107,558,625 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 183,491,557 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,00611,05011,57512,013-
حمایت212,01312,03511,75012,815-
حمایت113,10613,15011,92513,31142,000
P14,11314,13514,11314,113-
مقاومت115,20615,25016,47414,91542,670
مقاومت216,21316,23516,64915,411-
مقاومت317,30617,35016,82516,213-


آخرین اخبار سباقر

نمایش اخبار قدیمی‌تر