سباقر

سیمان باقران

1401/05/22 07:12:18
پایانی:10,940
(0%)
آخرین:10,970
(0.27%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:914,077
10,62011,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,298
10,840
10,970
18,6991
212,000
10,830
10,980
4,5402
2161,006
10,820
11,000
44,5103
262,860(100%)
38(100%)
حجمحقیقیتعداد
262,860(100%)
31(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,676,010 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 92,764,141 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
15
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,5635,0156,0078,096-
حمایت28,0967,8226,3389,613-
حمایت19,5338,9856,66910,55032,700
P12,06611,79212,06612,066-
مقاومت113,50312,95515,27013,58332,910
مقاومت216,03615,76215,60114,520-
مقاومت317,47316,92515,93216,036-


آخرین اخبار سباقر

نمایش اخبار قدیمی‌تر