وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

1402/09/06 09:12:39
پایانی:2,088
(0%)
آخرین:2,100
(0.57%)

تعداد معاملات:4
حجم:13,660
ارزش معاملات:28.56M
حجم مبنا:7.11M
1,9422,234
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,700
2,083
2,100
131,3843
120,000
2,082
2,115
345,5994
120,000
2,080
2,117
18,0541
13,660(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
13,660(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 9,507,360 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.33سرانه فروش حقیقی: 7,130,520 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
15
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3391,3021,4371,647-
حمایت21,6471,6291,4821,854-
حمایت11,8811,8441,5271,9826,257
P2,1892,1712,1892,189-
مقاومت12,4232,3862,7022,3966,365
مقاومت22,7312,7132,7472,524-
مقاومت32,9652,9282,7922,731-


آخرین اخبار وصنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر