وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

1401/05/22 02:34:59
پایانی:2,446
(-1.76%)
آخرین:2,380
(-4.41%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6.09M
2,3412,639
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,708
2,380
2,383
2,8811
110,455
2,379
2,386
5,0001
11,600
2,376
2,388
2,1121
2,823,805(99%)
111(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,858,790(100%)
87(100%)
34,985(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 62,225,468 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 80,374,716 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38937099871,634-
حمایت21,6341,5421,0802,060-
حمایت12,0071,8231,1732,3237,132
P2,7482,6562,7482,748-
مقاومت13,1212,9373,5863,1747,193
مقاومت23,8623,7703,6793,437-
مقاومت34,2354,0513,7723,862-


آخرین اخبار وصنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر