شپاكسا

پاكسان‌

1401/05/21 13:43:37
پایانی:1,574
(-0.31%)
آخرین:1,556
(-1.45%)

تعداد معاملات:170
حجم:2.64M
ارزش معاملات:4.12B
حجم مبنا:9.52M
1,4851,673
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,214
1,557
1,570
74,0001
110,000
1,550
1,579
2,5201
26,335
1,547
1,580
4,6501
2,645,685(100%)
68(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,645,685(100%)
63(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 61,239,826 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 66,100,130 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37406718181,105-
حمایت21,1051,0708671,330-
حمایت11,3301,2619161,4694,638
P1,6951,6601,6951,695-
مقاومت11,9201,8512,1951,9204,696
مقاومت22,2852,2502,2442,059-
مقاومت32,5102,4412,2932,285-


آخرین اخبار شپاکسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر