بورس۲۴
1402/08/06
14:16
غافلگیری سهامداران با ۳۰۰ صف فروش

فشار عرضه ها در معاملات امروز زیاد بود. پس از اتمام زمان بازار فقط ۱۱ صف خرید در ماشین باقی ماند در حالی که تعداد صفوف فروش به بیش از ۳۰۰ عدد رسید.

بورس۲۴ : فشار عرضه ها در معاملات امروز زیاد بود. پس از اتمام زمان بازار فقط ۱۱ صف خرید در ماشین باقی ماند در حالی که تعداد صفوف فروش به بیش از ۳۰۰ عدد رسید.


خالص ارزش معاملات خرد طی روز جاری به بالاتر از ۴,۱ همت رسید که نسبت به روز چهارشنبه حدود ۳۹ درصد رشد کرد. بیشترین ارزش معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی، انبوه سازی، شیمیایی و بانکی رقم خورد.


تراز پول خرد منفی ۱,۱۶۵ میلیارد تومان شد. امروز در هیچ یک از گروه ها ورود پول خرد صورت نگرفت و در مقابل گروه های بانکی، فلزی و شیمیایی صدرنشین خروج پول حقیقی شدند.


از بین نمادها فزر، حفارس، فاذر، بالبر، خودرو، فار، کزغال، وسالت و تفارسح مورد اقبال حقیقی ها قرار گرفتند و کمی از سرمایه های خرد وارد این نمادها شد.


وبملت، شستا، شپنا، فملی، فولاد، شتران، شبندر، وشهر و وتجارت که صدرنشین فروش های حقیقی بودند با بیشترین حمایت حقوقی ها همراه شدند.


با لحاظ کردن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد ۴,۴ همت و تراز پول خرد منفی ۱,۲ همت شد. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله هم شاهد خروج حدود ۶۳۰ میلیارد تومان پول خرد بودیم. صندوق های طلا اما امروز میزبان نقدینگی حقیقی ها شدند.


شاخص کل با کاهش حدود ۵۱ هزار واحدی ۲,۵۴ درصد افت کرد و به سطح ۱ میلیون و ۹۵۱ هزار واحد رسید. فولاد، فارس، شستا، شپنا، کچاد، وبملت و فملی بیشترین نقش آفرینی را در این نزول داشتند.


شاخص هموزن نیز بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد از ارتفاع خود را از دست داد و به سطح ۶۵۳ هزار واحد برگشت. شاخص فرابورس هم ۶۷۲ واحد منفی خورد. آریا، وسپهر، خاور، هرمز، زاگرس، صبا و مارون بیشترین تاثیر منفی را بر آن داشتند.


طی روز جاری شاهد معامله بلوکی بر روی ۱۲ نماد بودیم که فارس با ۵۷۶,۷ میلیون سهم به ارزش ۵۹۹,۷ میلیارد تومان بزرگترین بلوک امروز بود.


وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آبان

۳,۳۸۰

-۳۵۰

۲,۰۲۱,۱۸۹

۶۸۵,۸۹۹

۲آبان

۳,۸۰۰

-۴۶۵

۲,۰۰۰,۱۷۹

۶۷۶,۱۳۶

۳آبان

۳,۰۰۰

-۲۷۰

۲,۰۰۲,۰۷۳

۶۷۶,۷۲۷

۶آبان

۴,۱۰۰

-۱,۱۶۵

۱,۹۵۱,۲۱۷

۶۵۳,۱۷۶

مجموع

۱۴,۲۸۰

-۲,۲۵۰

-۴.۰٪

-۵.۴٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

غشهد

۱۰.۲

۳.۸

۵

۵

۲

سدشت

۱.۴

۱۰.۲

۴.۹۹

۴.۲۷

۳

بالبر

۶.۷

۱۹.۵

۴.۹۹

۳.۲۱

۴

کساپا

۱۱.۶

۲۳.۲

۴.۹۸

۳.۵۸

۵

پلاسک

۱۴.۰

۹.۵

۴.۹۷

۲.۱۱

۶

سدور

۸.۷

۱۰.۴

۴.۹۳

۴.۴۹

۷

خعمرا

۱۱.۸

۷.۷

۲.۹۸

۲.۶۶

۸

کفرآور

۱.۶

۳.۱

۲.۹۵

۲.۳۴

۹

ثتوسا

۲.۷

۱۰.۰

۲.۹۳

۲.۷۹

۱۰

شسم

۰.۰

۰.۴

۱.۹۹

۰.۶۳

۱۱

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۱

۱.۹۱

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کساپاح

۲۳.۵

۲۷.۸

-۹.۹۷

-۹.۱۳

۲

خگستر

۲۱۰.۳

۷۹.۸

-۶.۸۳

۳

اسیاتک

۱۲.۳

۱۲.۳

-۶.۷۲

۴

وساپا

۱۴.۳

۵.۷

۵

زملارد

۶.۵

۱۱.۴

-۶.۷۹

۶

بپیوند

۲.۳

۳.۱

-۶.۲۳

۷

حپترو

۱.۱

۵.۰

-۵.۸۳

۸

کلر

۱.۶

۶.۲

-۶.۲۹

۹

سمگا

۲۰.۹

۷.۶

-۶.۶۴

۱۰

ولصنم

۱۰.۴

۴.۱

-۶.۸۶

۱۱

افرا

۱.۶

۲.۹

-۶.۲۹

۱۲

فزرین

۵.۵

۲.۶

-۶.۹۹

-۵.۸۵

۱۳

سبزوا

۱۵.۵

۶.۴

-۶.۹۹

-۶.۶۲

۱۴

زنگان

۰.۷

۶.۳

-۶.۹۹

-۶.۱۶

۱۵

کاذر

۳.۷

۱.۶

-۶.۹۹

-۶.۸۷

۱۶

خرینگ

۱.۳

۱.۹

-۶.۹۹

-۶.۹۲

۱۷

کاما

۷۸.۳

۳۱.۱

-۶.۹۹

-۶.۷۵

۱۸

بنیرو

۷.۲

۲.۴

-۶.۹۹

-۶.۶

۱۹

خکمک

۴.۳

۱.۳

-۶.۹۹

-۶.۰۱

۲۰

ونیرو

۱۹.۲

۱۰.۸

-۶.۹۹

-۶.۴۹

۲۱

ختوقا

۳۱.۷

۱۴.۸

-۶.۹۹

-۶.۵۹

۲۲

ختور

۱۷.۲

۶.۵

-۶.۹۹

-۶.۷۵

۲۳

دانا

۵۴.۷

۱۹.۵

-۶.۹۹

-۶.۶۸

۲۴

رتاپ

۱۰.۳

۳.۳

-۶.۹۹

-۶.۷۶

۲۵

خاور

۱۹۵.۰

۵۸.۴

-۶.۹۹

-۶.۶۴

۲۶

دلقما

۶.۴

۱.۸

-۶.۹۹

-۶.۷۹

۲۷

پردیس

۱۲.۹

۵.۵

-۶.۹۹

-۶.۳

۲۸

خزر

۸.۶

۳.۸

-۶.۹۹

-۶.۸۸

۲۹

ثپردیس

۸.۸

۱۳.۸

-۶.۹۹

-۶.۸۷

۳۰

تلیسه

۱۸.۰

۶.۳

-۶.۹۹

-۶.۷۸

۳۱

کمرجان

۲.۸

۱.۳

-۶.۹۹

-۶.۹۱

۳۲

پارسیان

۱۵.۹

۴.۲

-۶.۹۹

-۶.۵۷

۳۳

ولغدر

۶.۳

۲.۷

-۶.۹۹

-۶.۸۳

۳۴

دکوثر

۵.۴

۵.۲

-۶.۹۹

-۶.۷

۳۵

غبشهر

۴۷.۸

۱۰.۲

-۶.۹۹

-۶.۴۲

۳۶

فسرب

۱۶.۵

۲.۹

-۶.۹۹

-۶.۸۸

۳۷

اپرداز

۱۴.۴

۶.۲

-۶.۹۹

-۶.۰۳

۳۸

زکشت

۲.۴

۴.۲

-۶.۹۹

-۶.۸۸

۳۹

کالا

۲۲.۲

۱۸.۱

-۶.۹۹

-۶.۵۳

۴۰

رمپنا

۱۵.۶

۱۶.۲

-۶.۹۹

-۶.۹

۴۱

سخزر

۱.۲

۴.۱

-۶.۹۹

-۶.۵۲

۴۲

غگلستا

۳.۷

۵.۹

-۶.۹۸

-۶.۸۱

۴۳

وگستر

۲.۸

۴.۷

-۶.۹۸

-۶.۸۷

۴۴

فلوله

۲۴.۴

۸.۲

-۶.۹۸

-۶.۶۷

۴۵

غویتا

۱۵.۹

۳.۹

-۶.۹۸

-۶.۷۸

۴۶

نوین

۱۸.۷

۲.۸

-۶.۹۸

-۶.۴۷

۴۷

خمحرکه

۱۰.۴

۶.۱

-۶.۹۸

-۶.۸۳

۴۸

سیمرغ

۳.۶

۱۱.۰

-۶.۹۸

-۶.۶۷

۴۹

ثعمرا

۵.۲

۶.۹

-۶.۹۸

-۶.۹۱

۵۰

ختراک

۳.۱

۱.۳

-۶.۹۸

-۶.۳۷

۵۱

حآفرین

۳۱.۸

۷.۴

-۶.۹۷

-۶.۶۹

۵۲

خپویش

۲.۴

۴.۹

-۶.۹۷

-۶.۱۵

۵۳

کمنگنز

۱.۸

۲.۴

-۶.۹۷

-۶.۸۲

۵۴

کپشیر

۷.۵

۸.۴

-۶.۹۷

-۶.۳۸

۵۵

ثشاهد

۲۳.۸

۳۲.۹

-۶.۹۷

-۶.۷

۵۶

مفاخر

۲.۹

۲.۸

-۶.۹۷

-۶.۲۱

۵۷

چافست

۳.۸

۲.۷

-۶.۹۷

-۶.۳۲

۵۸

ملت

۲۶.۴

۴.۶

-۶.۹۷

-۵.۴

۵۹

بترانس

۶۶.۷

۱۵.۲

-۶.۹۶

-۶.۵۵

۶۰

تاپکیش

۷.۸

۹.۸

-۶.۹۶

-۶.۸۱

۶۱

چکاوه

۱.۵

۲.۳

-۶.۹۶

-۶.۷۸

۶۲

ولساپا

۴۴.۳

۶.۳

-۶.۹۶

-۶.۹

۶۳

درازی

۲.۹

۴.۹

-۶.۹۶

-۶.۹۶

۶۴

خلنت

۱.۶

۲.۴

-۶.۹۶

-۶.۵۸

۶۵

داوه

۱.۹

۱.۹

-۶.۹۶

-۶.۴۸

۶۶

کطبس

۳.۱

۵.۲

-۶.۹۶

-۶.۷۹

۶۷

انرژی

۱۶.۲

۳۸.۲

-۶.۹۶

-۶.۸۵

۶۸

ودی

۳.۲

۳.۰

-۶.۹۵

-۵.۲۹

۶۹

خنصیر

۱۰.۶

۱۰.۱

-۶.۹۵

-۶.۷۵

۷۰

سیلام

۲.۶

۴.۶

-۶.۹۵

-۵.۱

۷۱

اوان

۳.۶

۵.۶

-۶.۹۵

-۶.۱۷

۷۲

فاسمین

۴۰.۰

۲۰.۴

-۶.۹۵

-۶.۷۶

۷۳

ثغرب

۵.۳

۴.۴

-۶.۹۵

-۶.۷۳

۷۴

کرمان

۳۵۲.۸

۳۶.۰

-۶.۹۴

-۶.۷۶

۷۵

دیران

۴.۶

۳.۴

-۶.۹۴

-۶.۴۳

۷۶

چخزر

۰.۶

۳.۳

-۶.۹۴

-۶.۵۹

۷۷

نطرین

۳.۶

۳.۴

-۶.۹۴

-۶.۶۵

۷۸

وساخت

۳۳.۱

۴.۹

-۶.۹۴

-۶.۵۶

۷۹

فتوسا

۴.۶

۲.۹

-۶.۹۴

-۶.۶۵

۸۰

دسانکو

۴.۳

۲.۵

-۶.۹۴

-۶.۶۱

۸۱

فرابورس

۳۴.۴

۲۶.۴

-۶.۹۳

-۶.۵۷

۸۲

خفنر

۲.۳

۲.۸

-۶.۹۳

-۶.۹۳

۸۳

غدیس

۱۱.۳

۱۴.۴

-۶.۹۳

-۶.۸۶

۸۴

آ س پ

۲.۰

۲.۲

-۶.۹۳

-۶.۲۳

۸۵

کفرا

۲.۶

۲.۲

-۶.۹۲

-۶.۷

۸۶

چفیبر

۶.۳

۶.۴

-۶.۹۲

-۴.۷۷

۸۷

کتوکا

۴.۳

۴.۶

-۶.۹۲

-۶.۶۶

۸۸

ورنا

۳۵.۱

۱۸.۰

-۶.۹۱

-۶.۷۳

۸۹

قچار

۱۰.۱

۷.۵

-۶.۹۱

-۶.۰۳

۹۰

غشان

۴.۱

۲.۳

-۶.۹۱

-۶.۹۱

۹۱

ریشمک

۴.۷

۴.۰

-۶.۹

-۶.۶۸

۹۲

گدنا

۱۲.۸

۸.۷

-۶.۹

-۶.۴۸

۹۳

ولکار

۳.۷

۱.۹

-۶.۸۸

-۵.۸

۹۴

کسرا

۱۶.۸

۸.۷

-۶.۸۸

-۶.۵۲

۹۵

غگلپا

۳.۲

۱۱.۴

-۶.۸۷

-۶.۸۷

۹۶

زماهان

۴.۵

۲.۸

-۶.۸۶

-۶.۵۵

۹۷

خاهن

۵.۲

۲.۶

-۶.۸۶

-۴.۴۵

۹۸

خزامیا

۵۵.۵

۲۸.۱

-۶.۸۳

-۶.۶۴

۹۹

زگلدشت

۱.۲

۲.۸

-۶.۸۲

-۶.۶۱

۱۰۰

زشریف

۶.۲

۳.۰

-۶.۸۲

-۵.۸۴

۱۰۱

شتوکا

۲.۴

۴.۶

-۶.۸۲

-۶.۳۴

۱۰۲

کمرجانح

۱.۵

۰.۴

-۶.۶۹

-۶.۳۵

۱۰۳

ثامید

۱۳.۵

۲.۶

-۴.۵۵

۱۰۴

غدشت

۱.۳

۲.۸

-۴.۷۳

۱۰۵

وملی

۰.۷

۱۱.۴

-۴.۹۸

۱۰۶

خشرق

۲.۰

۲.۲

-۴.۸۳

۱۰۷

آباد

۰.۴

۲.۸

-۴.۸۲

۱۰۸

کی بی سی

۱.۹

۳.۵

-۴.۹۵

۱۰۹

زپارس

۰.۷

۲.۶

-۴.۸۱

۱۱۰

دزهراوی

۲.۸

۱.۳

-۴.۶

۱۱۱

غالبر

۰.۵

۴.۰

-۴.۶۶

۱۱۲

لپارس

۰.۹

۷.۸

-۴.۹

۱۱۳

کدما

۱.۶

۹.۲

-۴.۹۹

-۴.۹۴

۱۱۴

نمرینو

۰.۲

۰.۸

-۴.۹۹

-۲.۶۹

۱۱۵

سقاین

۶.۹

۳.۲

-۴.۹۹

-۴.۹۳

۱۱۶

فخاس

۴.۳

۴.۹

-۴.۹۹

-۲.۰۸

۱۱۷

تماوندح

۰.۲

۰.۰

-۴.۹۹

-۴.۹۹

۱۱۸

ومعلم

۴.۶

۱.۲

-۴.۹۹

-۴.۵۹

۱۱۹

ثاخت

۱۲.۱

۴.۰

-۴.۹۹

-۴.۹۳

۱۲۰

خودرو

۱۲۳.۶

۲۸.۸

-۴.۹۹

-۴.۹۱

۱۲۱

چکارن

۷.۸

۳.۲

-۴.۹۹

-۴.۹۹

۱۲۲

تکشا

۰.۳

۱.۶

-۴.۹۹

-۴.۹۷

۱۲۳

غچین

۹.۶

۴.۲

-۴.۹۹

-۴.۹۹

۱۲۴

فمراد

۱.۱

۲.۱

-۴.۹۹

-۴.۹۴

۱۲۵

خمحور

۳.۱

۱.۴

-۴.۹۹

-۴.۶۵

۱۲۶

تنوین

۲.۱

۰.۵

-۴.۹۹

-۰.۶۸

۱۲۷

غگرجی

۶.۸

۱.۶

-۴.۹۹

-۴.۹۱

۱۲۸

کویر

۱۳.۹

۳.۹

-۴.۹۹

-۴.۵۲

۱۲۹

ثشرق

۱۱.۶

۱۷.۶

-۴.۹۸

-۴.۴۸

۱۳۰

خساپا

۲۷.۴

۵.۷

-۴.۹۸

-۲.۴۷

۱۳۱

گلدیرا

۷.۳

۴.۶

-۴.۹۸

-۴.۹۸

۱۳۲

کوثر

۲۰.۸

۶.۶

-۴.۹۸

-۴.۸۹

۱۳۳

والماس

۲۳.۲

۵.۵

-۴.۹۸

-۴.۹۴

۱۳۴

بنو

۲.۱

۰.۸

-۴.۹۸

-۴.۷۵

۱۳۵

قنیشا

۱۳.۷

۳.۸

-۴.۹۸

-۴.۸۱

۱۳۶

بکاب

۲.۶

۲.۴

-۴.۹۸

-۴.۸۸

۱۳۷

کبافق

۰.۹

۲.۵

-۴.۹۸

-۴.۹۱

۱۳۸

ذوب

۵۸.۶

۱۷.۸

-۴.۹۸

-۴.۵۱

۱۳۹

ثنوسا

۲.۸

۱.۷

-۴.۹۸

-۴.۹۸

۱۴۰

لبوتان

۱.۲

۱.۷

-۴.۹۸

-۴.۹۸

۱۴۱

وتعاون

۹.۶

۱.۶

-۴.۹۸

-۴.۹۲

۱۴۲

ثفارس

۱۷.۶

۷۷.۴

-۴.۹۸

-۴.۵۲

۱۴۳

خکرمان

۱۴.۲

۶.۶

-۴.۹۸

-۴.۸۸

۱۴۴

دتوزیع

۱.۹

۳.۸

-۴.۹۸

-۴.۹۸

۱۴۵

ثامان

۱۲.۸

۲۶.۱

-۴.۹۷

-۴.۵۵

۱۴۶

ناما

۲.۷

۳.۴

-۴.۹۷

-۴.۸۲

۱۴۷

سرچشمه

۷.۰

۴.۶

-۴.۹۷

-۴.۶۸

۱۴۸

حکشتی

۱۰.۷

۱۰.۵

-۴.۹۷

-۴.۳۹

۱۴۹

بجهرم

۲۷.۷

۶.۰

-۴.۹۷

-۴.۹۳

۱۵۰

قشکر

۶.۶

۱.۶

-۴.۹۷

-۴.۹۷

۱۵۱

شلعاب

۱.۱

۱.۷

-۴.۹۷

-۴.۹۷

۱۵۲

غفارس

۱.۵

۱.۸

-۴.۹۷

-۴.۸۲

۱۵۳

خاذین

۱۱.۸

۲.۸

-۴.۹۷

-۴.۹۳

۱۵۴

قثابت

۳۷.۱

۸.۹

-۴.۹۷

-۴.۹۷

۱۵۵

تکنو

۲.۵

۲.۰

-۴.۹۶

-۳.۹

۱۵۶

کخاک

۱.۳

۲.۰

-۴.۹۶

-۴.۶۴

۱۵۷

فاراک

۵۶.۱

۸.۶

-۴.۹۶

-۴.۸۹

۱۵۸

کاسپین

۱.۰

۱.۸

-۴.۹۶

-۴.۷۴

۱۵۹

کسرام

۵.۰

۲.۸

-۴.۹۶

-۴.۷۹

۱۶۰

وپارس

۶۲.۸

۹.۹

-۴.۹۶

-۴.۷۲

۱۶۱

غپاک

۱.۲

۱.۹

-۴.۹۶

-۴.۹۶

۱۶۲

غپونه

۰.۸

۰.۸

-۴.۹۶

-۲.۹۲

۱۶۳

ددام

۱.۲

۱.۷

-۴.۹۶

-۴.۸۹

۱۶۴

بساما

۲.۳

۲.۰

-۴.۹۵

-۴.۹۵

۱۶۵

غمایه

۱.۳

۸.۰

-۴.۹۵

-۴.۸۷

۱۶۶

فلامی

۱.۴

۱.۴

-۴.۹۵

-۴.۴۹

۱۶۷

امین

۴.۵

۲.۴

-۴.۹۵

-۲.۶۵

۱۶۸

غاذر

۱.۹

۲.۸

-۴.۹۵

-۴.۸۲

۱۶۹

دعبید

۱.۷

۲.۲

-۴.۹۴

-۰.۹۹

۱۷۰

پخش

۱.۴

۲.۰

-۴.۹۴

-۴.۶۷

۱۷۱

ونوین

۲۷.۳

۱۶.۸

-۴.۹۴

-۴.۹۴

۱۷۲

آبادا

۲.۴

۲.۳

-۴.۹۳

-۴.۳۵

۱۷۳

پدرخش

۳.۲

۳.۲

-۴.۹۳

-۴.۹۳

۱۷۴

لابسا

۱.۱

۰.۸

-۴.۹۳

-۲.۷۸

۱۷۵

غمهرا

۰.۷

۰.۷

-۴.۹۲

-۲.۳۶

۱۷۶

قشیر

۲.۶

۱.۹

-۴.۹۱

-۴.۷۷

۱۷۷

توریل

۱۶.۳

۸.۲

-۴.۹۱

-۴.۹۱

۱۷۸

وآذر

۷.۳

۵.۸

-۴.۹

-۴.۵۴

۱۷۹

غکورش

۱۵.۷

۱۰.۷

-۴.۹

-۴.۳۴

۱۸۰

رنیک

۳.۰

۲.۶

-۴.۹

-۴.۷۹

۱۸۱

شپاس

۱.۰

۲.۸

-۴.۸۹

-۴.۳۸

۱۸۲

بسویچ

۸.۵

۴.۴

-۴.۸۸

-۴.۳۲

۱۸۳

بمپنا

۲.۵

۱.۶

-۴.۸۶

-۴.۵۷

۱۸۴

تپسی

۴.۵

۲.۷

-۴.۸۶

-۴.۷

۱۸۵

بکابل

۰.۸

۲.۳

-۴.۸۶

-۴.۸۶

۱۸۶

کیمیا

۴.۴

۲.۲

-۴.۸۳

-۴.۸۳

۱۸۷

دماوند

۱.۹

۳.۷

-۴.۷۸

-۳.۸۳

۱۸۸

نیرو

۰.۱

۰.۳

-۰.۴۱

۱۸۹

غناب

۰.۱

۶.۵

-۰.۲

۱۹۰

خبنیان

۱.۷

۰.۷

-۲.۹۸

۱۹۱

ثنور

۲.۷

۱.۳

۱۹۲

تکنار

۰.۱

۰.۴

-۰.۶

۱۹۳

ممسنی

۰.۰

۰.۰

-۰.۰۷

۱۹۴

بتهران

۱۳.۲

۴.۰

۱۹۵

تپکو

۳.۰

۰.۶

۱۹۶

آبین

۲.۷

۱.۱

۱۹۷

شمواد

۰.۰

۰.۳

-۰.۴۶

۱۹۸

حشکوه

۱.۳

۰.۶

۱۹۹

ورازی

۲.۹

۰.۴

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۰۰

زنجان

۶۶.۹

۱۳.۲

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۰۱

کصدف

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۹

-۰.۲۵

۲۰۲

وثنو

۰.۷

۰.۲

-۲.۹۹

-۰.۳۴

۲۰۳

سفاسی

۰.۷

۰.۳

-۲.۹۹

-۲.۸۳

۲۰۴

وامیر

۰.۰

۰.۸

-۲.۹۹

-۱.۲۹

۲۰۵

لازما

۱.۱

۶.۷

-۲.۹۹

-۰.۰۸

۲۰۶

وحافظ

۱.۵

۰.۵

-۲.۹۹

-۰.۸۴

۲۰۷

وفردا

۱۵.۱

۲.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۰۸

سفارود

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۹

-۰.۳

۲۰۹

کاریز

۱۰.۷

۲.۸

-۲.۹۹

-۲.۷۳

۲۱۰

کازرو

۰.۸

۱.۱

-۲.۹۹

-۱.۶۹

۲۱۱

خکاوه

۰.۳

۰.۶

-۲.۹۹

-۰.۷۵

۲۱۲

خصدرا

۴.۱

۰.۸

-۲.۹۹

-۱.۱۴

۲۱۳

وایرا

۱۶.۴

۹.۳

-۲.۹۹

-۰.۷

۲۱۴

ثقزوی

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۹

-۰.۴۳

۲۱۵

فن آوا

۰.۲

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۱۳

۲۱۶

ساذری

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۱۷

شپترو

۱۶.۵

۲.۸

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۱۸

وبرق

۰.۱

۰.۷

-۲.۹۸

-۱.۱۸

۲۱۹

سخواف

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۸

-۰.۰۳

۲۲۰

کورز

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۲۲۱

حبندر

۰.۴

۰.۶

-۲.۹۸

-۰.۹۷

۲۲۲

ولتجار

۸.۶

۳.۰

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۲۳

آواپارس

۱۲.۴

۱.۸

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۲۴

گپارس

۰.۰

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۳۴

۲۲۵

شساخت

۰.۶

۰.۹

-۲.۹۸

-۰.۵۸

۲۲۶

وفتخار

۱.۱

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۳۵

۲۲۷

کیسون

۶.۲

۱.۳

-۲.۹۸

-۲.۹۳

۲۲۸

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۲۲۹

فبیرا

۱.۶

۰.۶

-۲.۹۸

-۲.۹۶

۲۳۰

ثنام

۰.۴

۰.۱

-۲.۹۸

-۰.۱۲

۲۳۱

تمحرکه

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۲۳۲

سباقر

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۳۲

۲۳۳

پشاهن

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۲۳۴

تابا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۲۳۵

شرنگی

۰.۵

۰.۸

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۳۶

نتوس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۲۳۷

سکارون

۰.۱

۰.۷

-۲.۹۷

-۰.۹۹

۲۳۸

وشهر

۱۵.۶

۲۱.۴

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۳۹

وسرمد

۲.۲

۰.۳

-۲.۹۷

-۰.۴۳

۲۴۰

دشیری

۰.۰

۰.۴

-۲.۹۷

-۰.۶۲

۲۴۱

گکیش

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۷

-۰.۱

۲۴۲

دهدشت

۲.۲

۳.۱

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۴۳

وسین

۳.۴

۰.۷

-۲.۹۷

-۱.۰۸

۲۴۴

کباده

۰.۳

۰.۵

-۲.۹۷

-۰.۷۶

۲۴۵

حگردش

۳.۲

۱.۰

-۲.۹۷

-۲.۹۴

۲۴۶

فالوم

۰.۳

۰.۶

-۲.۹۷

-۰.۸۶

۲۴۷

خلیبل

۰.۲

۰.۹

-۲.۹۷

-۱.۰۳

۲۴۸

فجوش

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۲۴۹

فنفت

۰.۵

۰.۹

-۲.۹۶

-۲.۹۱

۲۵۰

ودانا

۲.۳

۱.۸

-۲.۹۶

-۲.۸۳

۲۵۱

وپسا

۳.۶

۰.۶

-۲.۹۶

-۰.۹۹

۲۵۲

کمینا

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۶

-۰.۲۲

۲۵۳

فبستم

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۰.۰۸

۲۵۴

فسا

۰.۳

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۲۵۵

قاروم

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۶

-۰.۲۱

۲۵۶

وجامی

۰.۷

۰.۱

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۲۵۷

سمایه

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۲۵۸

وآرین

۴.۳

۰.۹

-۲.۹۵

-۱.۳۶

۲۵۹

وسنا

۰.۵

۰.۹

-۲.۹۵

-۰.۹۸

۲۶۰

بازرگام

۰.۷

۰.۶

-۲.۹۵

-۱.۰۲

۲۶۱

لکما

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۲۶۲

وتوسکا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

۰

۲۶۳

فلات

۰.۴

۰.۸

-۲.۹۵

-۱.۱۴

۲۶۴

داراب

۰.۳

۰.۰

-۲.۹۵

۰

۲۶۵

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۲۶۶

قیستو

۳.۱

۳.۰

-۲.۹۴

-۲.۹۴

۲۶۷

وارس

۰.۵

۱.۸

-۲.۹۴

-۲.۸

۲۶۸

تپولا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

۰

۲۶۹

وسدید

۷.۹

۴.۶

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۲۷۰

تشتاد

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

۰

۲۷۱

غشوکو

۰.۵

۰.۵

-۲.۹۳

-۰.۷۳

۲۷۲

گنگین

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۲۷۳

سلار

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۳

-۲.۹۳

وآتوس

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۲

۰

ولانا

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۲

-۰.۱۷

وگردش

۳.۴

۲.۲

-۲.۹۱

-۲.۹۱

جهرم

۰.۳

۰.۰

-۲.۹۱

۰

وکادو

۴.۹

۳.۳

-۲.۹

-۲.۹

وثوق

۱.۹

۵.۹

-۲.۹

-۲.۷۵

شپلی

۴.۶

۴.۰

-۲.۹

-۲.۹

بایکا

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۹

-۲.۸۹

شفارا

۲.۰

۱.۴

-۲.۸۸

-۱.۹۲

فکمند

۰.۲

۰.۵

-۲.۸۷

-۰.۷۷

واحصا

۰.۲

۰.۳

-۲.۸۴

-۲.۸۴

باران

۱.۵

۰.۸

-۲.۸۳

-۲.۸۳

وهنر

۴.۸

۲.۷

-۲.۸۳

-۱.۴۲

وآفر

۰.۲

۰.۴

-۲.۸۲

-۲.۸۲

رتکو

۰.۲

۰.۵

-۲.۸

-۰.۸۶

ثاصفا

۰.۱

۰.۲

-۲.۷۷

۰

شزنگ

۰.۰

۰.۰

-۰.۰۵

وآیند

۱۷.۸

۲۷.۳

-۱.۹۹

-۱.۷۳

سایرا

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

۰

شصفها

۰.۰

۱.۰

-۱.۹۹

-۱.۹۹

بهیر

۰.۹

۰.۷

-۱.۹۹

-۱.۳۳

گشان

۰.۴

۱.۱

-۱.۹۸

-۱.۹۸

وملت

۱.۱

۰.۴

-۱.۹۸

-۰.۷۶

غمارگ

۰.۵

۰.۱

-۱.۹۶

-۰.۱۶

حاریا

۰.۱

۰.۰

-۱.۹۵

-۰.۱۴

شتهران

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۳

۰

شکف

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۲

۰

کهرام

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۱

-۰.۱۵

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۸۴

-۱.۸۴

فسدید

۰.۰

۰.۰

۰

وزمین

۱.۵

۰.۸

-۰.۹۷

-۰.۹۷

معاملات بلوکی امروز

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

فارس۲

۵۷۶.۷

۵۹۹.۷

-۳.۹۷

-۳.۹۷

۲

بورس۲

۱۶۴.۸

۸۰.۸

-۶.۱۳

-۶.۱۳

۳

شپنا۲

۴۴.۴

۳۴.۹

-۴.۶۵

-۳.۹۵

۴

فولاد۲

۲۹.۰

۱۵.۰

-۳.۵۵

-۳.۵۵

۵

پکویر۲

۲۰.۰

۱۲.۱

-۴.۵۷

-۴.۵۷

۶

کاریز۲

۱۵.۷

۴.۰

-۲.۵

-۲.۵

۷

حسیر۲

۱۲.۰

۱۳.۳

-۳.۹۸

-۳.۹۸

۸

کاوه۲

۹.۰

۹.۵

-۲.۷۸

-۲.۷۸

۹

سپید۲

۸.۷

۲۰.۱

-۵.۳۳

-۵.۳۳

۱۰

فسپا۲

۸.۰

۵.۶

-۳.۸۵

-۳.۸۵

۱۱

پسهند۲

۲.۰

۱۰.۵

-۴.۵۸

-۴.۵۸

۱۲

دکپسول۲

۰.۴

۲.۹

-۳.۰۲

-۳.۰۲

م
ک
ئ
وو
مم
وو
پپ
ن
انتهای خبر
فزر
آ س پ
آبادا
بمپنا
کاریز
کزغال
سیلام
کاما
خلنت
توریل
فملی
آبین
ختور
وسدید
آواپارس
وبملت
خگستر
فالوم
تپسی
ونیرو
غدیس
فبیرا
ثغرب
دتوزیع
خرینگ
اسیاتک
قچار
حگردش
غناب
زگلدشت
حشکوه
قثابت
بکابل
ثاخت
فسدید
بسویچ
خکاوه
بالبر
غشهد
بهیر
شستا
فاراک
شلعاب
زشریف
نتوس
ثپردیس
گدنا
سایرا
ثعتما
فلات
خاهن
فخاس
شکف
پدرخش
کتوکا
رنیک
ودی
فتوسا
قنیشا
بایکا
ختوقا
خمحرکه
سبزوا
غمارگ
غالبر
ثقزوی
گلدیرا
کفرآور
وحافظ
وگستر
ودانا
وپارس
دسانکو
خساپا
سیمرغ
حبندر
گشان
مفاخر
بترانس
لازما
چکارن
ثنور
ولکار
فاذر
خعمرا
ثتوسا
شفارا
غگلستا
فکمند
لابسا
فبستم
شصفها
غدشت
لکما
گپارس
وسنا
دشیری
خمحور
وشهر
تکشا
ولساپا
تشتاد
پلاسک
سلار
حکشتی
اپرداز
شپنا
وگردش
غشان
خکرمان
بنو
کیسون
نمرینو
فنفت
ددام
خبنیان
تاپکیش
نبروج
خنصیر
مارون
فزرین
شتولی
غچین
غبشهر
وامیر
ریشمک
غپاک
خزامیا
سکارون
ومعلم
غمهرا
زماهان
حفارس
خکمک
گنگین
شمواد
گکیش
وساپا
ساذری
سمگا
وپسا
وآفر
شزنگ
واحصا
شپترو
پشاهن
قاروم
وآیند
کمینا
فمراد
چکاوه
سفارود
کفرا
ثشرق
غشوکو
شتوکا
تپولا
داوه
کورز
زپارس
غفارس
سدشت
بپیوند
وفتخار
فلوله
تکنار
وتوسکا
سفاسی
قیستو
کاذر
شپلی
خصدرا
فن آوا
وسپهر
رتاپ
کچاد
زرین
رتکو
لبوتان
سقاین
وفردا
وایرا
کازرو
وملت
اوان
دیران
تپکو
ختراک
کساپا
رمپنا
شتهران
وملی
کخاک
وارس
کی بی سی
خشرق
فاسمین
شبندر
دزهراوی
فلامی
وتعاون
ثفارس
شسم
دلقما
غویتا
وآتوس
قشکر
بساما
ورنا
وتجارت
چفیبر
وثنو
نطرین
ولصنم
فسرب
سباقر
ولغدر
کبافق
قشیر
چنوپا
کدما
ثشاهد
وجامی
ثعمرا
تکنو
زملارد
وبرق
وآذر
وکادو
غگلپا
چافست
صنم
وثوق
خلیبل
سخواف
کمنگنز
چخزر
فجوش
حآفرین
وآرین
ثنوسا
کاسپین
بکاب
کمرجان
ثامید
تلیسه
لپارس
کهرام
غگرجی
غپونه
وسین
شاخص کل
بجهرم
سدور
غاذر
سخزر
کسرام
وساخت
کطبس
حاریا
شتران
زنگان
شرنگی
کصدف
وهنر
غکورش
بنیرو
حپترو
کپشیر
زکشت
خفنر
ونوین
کسرا
وسرمد
ولانا
دکوثر
تمحرکه
دعبید
تابا
سمایه
شپاس
ولتجار
وزمین
وسالت
ورازی
دهدشت
ثاصفا
ثنام
خپویش
شساخت
ثامان
خاذین

0
0