وگردش

بانک گردشگری

1401/02/31 06:45:46
پایانی:11,570
(0%)
آخرین:11,210
(-3.11%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6M
11,23011,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
11,210
11,250
38,8361
19,805
11,200
11,260
10,2331
13,000
11,180
11,270
1,2451
3,477,461(25%)
275(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,321,006(45%)
298(99%)
10,543,545(75%)
7(2%)
حجمحقوقیتعداد
7,700,000(55%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 146,306,268 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 245,416,239 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,9137,7158,2979,276-
حمایت29,2769,1778,49110,166-
حمایت110,24310,0458,68510,71633,970
P11,60611,50711,60611,606-
مقاومت112,57312,37513,73412,49634,630
مقاومت213,93613,83713,92813,046-
مقاومت314,90314,70514,12213,936-


آخرین اخبار وگردش

نمایش اخبار قدیمی‌تر