بايكا

كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌

1401/05/21 12:35:22
پایانی:13,640
(-0.21%)
آخرین:13,260
(-2.99%)

تعداد معاملات:15
حجم:60,828
ارزش معاملات:806M
حجم مبنا:733,138
13,26014,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
13,260
332,55953
000
14,000
1,9001
000
14,030
24,0192
60,828(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
60,828(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,188,213 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 138,282,320 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,9008,3559,17211,080-
حمایت211,08010,8079,44512,329-
حمایت112,17011,6259,71713,10039,780
P14,35014,07714,35014,350-
مقاومت115,44014,89516,80215,59939,780
مقاومت217,62017,34717,07416,370-
مقاومت318,71018,16517,34717,620-


آخرین اخبار بایکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر