بايكا

كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌

1401/04/09 15:12:35
پایانی:16,120
(0%)
آخرین:15,640
(-2.97%)

تعداد معاملات:9
حجم:3,233
ارزش معاملات:50.56M
حجم مبنا:620,348
15,64016,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
15,640
723,55244
000
16,110
17,0001
000
16,120
11,3472
3,233(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,233(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,790,662 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.11سرانه فروش حقیقی: 52,115,960 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
17
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
11
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,71610,60511,47212,563-
حمایت212,56312,50711,76113,888-
حمایت114,18614,07512,05014,70747,430
P16,03315,97716,03316,033-
مقاومت117,65617,54519,56917,35847,430
مقاومت219,50319,44719,85818,177-
مقاومت321,12621,01520,14719,503-


آخرین اخبار بایکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر