ثنام

س ساختمانی ب نام آوران مهندسی

1402/09/06 09:09:31
پایانی:1,697
(0.05%)
آخرین:1,746
(2.94%)

تعداد معاملات:7
حجم:131,000
ارزش معاملات:228M
حجم مبنا:12.04M
1,6461,746
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
375,501,262
1,746
1,777
80,0001
3600,000
1,745
1,841
69,9981
1200,000
1,740
1,877
100,0001
131,000(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
131,000(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 222,307,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 7.00سرانه فروش حقیقی: 31,758,142 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1981,2601,4401,498-
حمایت21,4981,5291,5001,774-
حمایت11,9201,9821,5601,9447,029
P2,2202,2512,2202,220-
مقاومت12,6422,7043,1252,4967,029
مقاومت22,9422,9733,1852,666-
مقاومت33,3643,4263,2452,942-


آخرین اخبار ثنام

نمایش اخبار قدیمی‌تر