دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

1401/07/09 13:49:23
پایانی:6,050
(-5.76%)
آخرین:6,040
(-5.91%)

تعداد معاملات:502
حجم:2.88M
ارزش معاملات:17.43B
حجم مبنا:1
5,9806,860
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
5,700
6,040
7,0001
18,817
5,650
6,050
5,0001
000
6,090
29,1752
2,687,923(93%)
183(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,882,749(100%)
153(99%)
195,698(7%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
872(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 88,863,028 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 113,991,055 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0103,8054,2425,090-
حمایت25,0904,9874,3885,758-
حمایت15,7605,5554,5346,17119,290
P6,8406,7376,8406,840-
مقاومت17,5107,3058,3257,50819,740
مقاومت28,5908,4878,4717,921-
مقاومت39,2609,0558,6178,590-


آخرین اخبار دسانکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر