دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

1401/04/04 18:11:50
پایانی:9,360
(-0.95%)
آخرین:9,270
(-1.9%)

تعداد معاملات:694
حجم:2.61M
ارزش معاملات:24.47B
حجم مبنا:1
8,9809,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
9,280
9,290
3,1571
15,448
9,260
9,300
21,1003
1987
9,250
9,310
6,4761
2,575,233(98%)
298(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,615,347(100%)
162(99%)
40,625(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
511(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 80,886,513 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 151,108,937 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,5034,0555,0676,976-
حمایت26,9766,7525,4058,523-
حمایت18,5538,1055,7429,47929,940
P11,02610,80211,02611,026-
مقاومت112,60312,15514,51712,57330,390
مقاومت215,07614,85214,85413,529-
مقاومت316,65316,20515,19215,076-


آخرین اخبار دسانکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر