دسانكو

داروسازي سبحان انكولوژي

1401/07/15 22:12:35
پایانی:5,520
(-2.12%)
آخرین:5,600
(-0.7%)

تعداد معاملات:521
حجم:2.51M
ارزش معاملات:13.86B
حجم مبنا:1
5,2506,030
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1950
5,540
5,620
101,6001
1939
5,410
5,630
28,5252
11,000
5,400
5,640
13,9202
2,421,347(96%)
173(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,473,079(98%)
110(99%)
92,357(4%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
40,625(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 77,259,164 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 124,103,600 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0103,8054,2425,090-
حمایت25,0904,9874,3885,758-
حمایت15,7605,5554,5346,17119,290
P6,8406,7376,8406,840-
مقاومت17,5107,3058,3257,50819,740
مقاومت28,5908,4878,4717,921-
مقاومت39,2609,0558,6178,590-


آخرین اخبار دسانکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر