زگلدشت

كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

1401/04/16 20:35:19
پایانی:9,450
(-3.47%)
آخرین:9,360
(-4.39%)

تعداد معاملات:396
حجم:1.65M
ارزش معاملات:15.61B
حجم مبنا:1.58M
9,21010,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1550
9,360
9,440
3,6891
26,000
9,350
9,450
10,0001
110,000
9,320
9,460
52,8101
1,565,177(90%)
106(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,745,177(100%)
160(100%)
180,000(10%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 139,537,006 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 103,074,516 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5501,7002,9805,960-
حمایت25,9605,5353,4077,915-
حمایت17,6706,8203,8339,12428,120
P11,08010,65511,08011,080-
مقاومت112,79011,94014,92613,03528,610
مقاومت216,20015,77515,35214,244-
مقاومت317,91017,06015,78016,200-


آخرین اخبار زگلدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر