زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

1400/10/28 01:42:11
پایانی:8,590
(-1.03%)
آخرین:8,480
(-2.3%)

تعداد معاملات:157
حجم:937,520
ارزش معاملات:7.98B
حجم مبنا:1.64M
8,2509,110
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
220,000
8,420
8,580
2,0002
11,160
8,410
8,600
2,0452
11,000
8,400
8,670
1001
937,520(100%)
49(100%)
حجمحقیقیتعداد
925,297(99%)
56(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
12,223(1%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 164,352,995 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.16سرانه فروش حقیقی: 141,933,950 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,6406,5656,9177,420-
حمایت27,4207,3827,0357,958-
حمایت18,0507,9757,1528,29125,790
P8,8308,7928,8308,830-
مقاومت19,4609,38510,2079,36826,060
مقاومت210,24010,20210,3249,701-
مقاومت310,87010,79510,44210,240-


آخرین اخبار زگلدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر