زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

1402/09/06 09:15:45
پایانی:21,900
(0%)
آخرین:21,700
(-0.91%)

تعداد معاملات:7
حجم:400,000
ارزش معاملات:8.76B
حجم مبنا:1
20,40023,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1023,915
21,700
21,950
4,4383
1400
21,650
22,050
2501
540,899
21,600
22,100
34,2001
401,678(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
401,678(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 2,932,249,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 2,932,249,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,85010,80013,15015,600-
حمایت215,60015,57513,93319,190-
حمایت120,25020,20014,71621,40975,500
P25,00024,97525,00025,000-
مقاومت129,65029,60035,08328,59078,100
مقاومت234,40034,37535,86630,809-
مقاومت339,05039,00036,65034,400-


آخرین اخبار زگلدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر