مارون

پتروشيمي مارون

1401/04/16 21:17:07
پایانی:190,650
(0%)
آخرین:190,000
(-0.34%)

تعداد معاملات:111
حجم:22,737
ارزش معاملات:4.34B
حجم مبنا:524,522
181,150200,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
131
189,900
190,000
8,3832
127
189,650
191,450
5001
284
189,400
191,500
5731
30,212(45%)
52(93%)
حجمحقیقیتعداد
13,205(20%)
29(91%)
37,262(55%)
4(7%)
حجمحقوقیتعداد
54,269(80%)
3(9%)
سرانه خرید حقیقی: 110,767,650 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.28سرانه فروش حقیقی: 86,811,491 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
19
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
2
خرید
13
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3167,500167,750171,625175,000-
حمایت2175,000175,125172,917180,921-
حمایت1183,000183,250174,208184,579571,100
P190,500190,625190,500190,500-
مقاومت1198,500198,750207,791196,421575,400
مقاومت2206,000206,125209,082200,079-
مقاومت3214,000214,250210,375206,000-


آخرین اخبار مارون

نمایش اخبار قدیمی‌تر