مارون

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
9
خرید
16
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
6
خرید
11
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3174,166174,900177,750179,133-
حمایت2179,133179,500178,700183,488-
حمایت1185,566186,300179,650186,178574,600
P190,533190,900190,533190,533-
مقاومت1196,966197,700204,349194,888576,700
مقاومت2201,933202,300205,299197,578-
مقاومت3208,366209,100206,250201,933-

آخرین اخبار مارون

نمایش اخبار قدیمی‌تر