مارون

پتروشيمي مارون

1402/03/19 18:15:55
پایانی:193,350
(0.02%)
آخرین:193,650
(0.18%)

تعداد معاملات:315
حجم:118,652
ارزش معاملات:22.95B
حجم مبنا:517,197
183,650202,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
105,134
193,650
194,400
1,0001
3712,740
193,150
194,600
561
258,160
192,650
194,650
6,3871
22,238(19%)
45(96%)
حجمحقیقیتعداد
91,120(77%)
87(98%)
96,414(81%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
27,532(23%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 95,549,273 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 202,506,344 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
16
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3138,533135,450145,150161,016-
حمایت2161,016159,475148,385175,838-
حمایت1177,333174,250151,617184,995579,450
P199,816198,275199,816199,816-
مقاومت1216,133213,050235,682214,638584,050
مقاومت2238,616237,075238,914223,795-
مقاومت3254,933251,850242,150238,616-


آخرین اخبار مارون

نمایش اخبار قدیمی‌تر