وملت

سرمایه گذاری ملت

1401/07/10 03:39:17
پایانی:1,900
(-0.67%)
آخرین:1,875
(-1.98%)

تعداد معاملات:51
حجم:947,676
ارزش معاملات:1.77B
حجم مبنا:2.61M
1,8751,951
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
127,810
1,875
1,897
5861
000
1,900
80,0001
000
1,901
23,2281
930,676(98%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
946,420(100%)
13(93%)
17,000(2%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
1,256(0%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 88,414,220 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 138,322,923 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5831,5651,6261,724-
حمایت21,7241,7151,6471,817-
حمایت11,8281,8101,6671,8755,799
P1,9691,9601,9691,969-
مقاومت12,0732,0552,1982,0625,827
مقاومت22,2142,2052,2182,120-
مقاومت32,3182,3002,2392,214-


آخرین اخبار وملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر