وملت

سرمايه گذاري ملت

1401/05/28 08:51:02
پایانی:1,921
(0%)
آخرین:1,935
(0.72%)

تعداد معاملات:47
حجم:285,909
ارزش معاملات:548M
حجم مبنا:2.6M
1,8831,959
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,650
1,908
1,935
20,2321
213,000
1,900
1,936
33,3502
12,650
1,896
1,940
11,0002
285,909(100%)
19(100%)
حجمحقیقیتعداد
285,909(100%)
27(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 28,906,904 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.42سرانه فروش حقیقی: 20,341,895 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
14
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
8
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6261,6081,6621,754-
حمایت21,7541,7451,6801,837-
حمایت11,8441,8261,6981,8895,766
P1,9721,9631,9721,972-
مقاومت12,0622,0442,1712,0555,811
مقاومت22,1902,1812,1892,107-
مقاومت32,2802,2622,2072,190-


آخرین اخبار وملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر