وملت

سرمایه گذاری ملت

1402/09/15 10:56:05
پایانی:3,849
(1.98%)
آخرین:3,849
(1.98%)

تعداد معاملات:76
حجم:4.96M
ارزش معاملات:19.12B
حجم مبنا:2.72M
3,6993,849
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
201,545,501
3,849
3,864
6,7001
233,000
3,848
4,030
12,0201
120,000
3,703
000
4,783,127(96%)
27(96%)
حجمحقیقیتعداد
3,902,127(78%)
33(94%)
200,000(4%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
1,081,000(22%)
2(6%)
سرانه خرید حقیقی: 681,861,326 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 455,129,903 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7591,8142,1992,474-
حمایت22,4742,5012,3273,062-
حمایت13,2983,3532,4553,42512,369
P4,0134,0404,0134,013-
مقاومت14,8374,8925,7904,60112,537
مقاومت25,5525,5795,9184,964-
مقاومت36,3766,4316,0465,552-


آخرین اخبار وملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر