اپرداز

آتیه داده پرداز

1401/03/01 04:59:52
پایانی:15,200
(-2.56%)
آخرین:15,000
(-3.84%)

تعداد معاملات:331
حجم:905,217
ارزش معاملات:13.73B
حجم مبنا:961,539
14,82016,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
14,980
15,000
10,0001
35,945
14,960
15,020
21
1349
14,860
15,090
771
905,217(100%)
114(100%)
حجمحقیقیتعداد
882,823(98%)
105(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
22,394(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 120,695,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 127,799,139 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,3969,61010,53011,023-
حمایت211,02311,13010,83612,429-
حمایت113,07613,29011,14313,29745,390
P14,70314,81014,70314,703-
مقاومت116,75616,97019,11616,10946,260
مقاومت218,38318,49019,42316,977-
مقاومت320,43620,65019,73018,383-


آخرین اخبار اپرداز

نمایش اخبار قدیمی‌تر