اپرداز

آتیه داده پرداز

1401/05/22 02:14:07
پایانی:5,210
(0%)
آخرین:5,200
(-0.19%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.9M
4,9505,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,598
5,190
5,200
881
19,178
5,160
5,220
15,6431
139,150
5,130
5,230
34,2174
210,171(100%)
24(100%)
حجمحقیقیتعداد
210,171(100%)
36(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 45,624,621 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 30,416,414 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-6,986-8,405-6,137-1,033-
حمایت2-1,033-1,742-5,3812,431-
حمایت12,083665-4,6254,57115,590
P8,0367,3278,0368,036-
مقاومت111,1539,73515,02511,50115,800
مقاومت217,10616,39715,78113,641-
مقاومت320,22318,80516,53717,106-


آخرین اخبار اپرداز

نمایش اخبار قدیمی‌تر