اپرداز

آتیه داده پرداز

1402/03/20 11:15:00
پایانی:6,610
(-4.47%)
آخرین:6,580
(-4.91%)

تعداد معاملات:573
حجم:6.16M
ارزش معاملات:40.72B
حجم مبنا:1
6,5807,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,904
6,380
6,580
1,622,53781
000
6,600
56,8073
000
6,640
4,0001
5,607,399(91%)
285(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,162,399(100%)
140(100%)
555,000(9%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 130,052,306 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 290,953,267 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
19
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3603,1303,7704,870-
حمایت24,8704,7553,9835,847-
حمایت15,9205,6904,1966,45220,510
P7,4307,3157,4307,430-
مقاومت18,4808,2509,7438,40720,790
مقاومت29,9909,8759,9569,012-
مقاومت311,04010,81010,1709,990-


آخرین اخبار اپرداز

نمایش اخبار قدیمی‌تر