زشريف

كشت وصنعت شريف آباد

1401/04/16 21:38:02
پایانی:3,407
(-0.78%)
آخرین:3,354
(-2.32%)

تعداد معاملات:219
حجم:1.7M
ارزش معاملات:5.73B
حجم مبنا:4.4M
3,2283,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
222,140
3,354
3,405
10,0001
212,400
3,350
3,408
15,0001
12,000
3,346
3,412
207,4002
1,903,503(99%)
71(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,929,503(100%)
85(100%)
26,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 91,341,334 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.18سرانه فروش حقیقی: 77,339,020 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9541,7722,1062,804-
حمایت22,8042,7132,2173,314-
حمایت13,2893,1072,3283,62911,310
P4,1394,0484,1394,139-
مقاومت14,6244,4425,2214,64911,403
مقاومت25,4745,3835,3324,964-
مقاومت35,9595,7775,4435,474-


آخرین اخبار زشریف

نمایش اخبار قدیمی‌تر