زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

1401/05/22 02:29:46
پایانی:3,480
(-0.76%)
آخرین:3,453
(-1.53%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4.44M
3,2973,717
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,976
3,405
3,454
204,9492
11,500
3,404
3,460
5,0001
24,507
3,380
3,489
34,2283
1,311,169(72%)
61(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,811,169(100%)
61(100%)
500,000(28%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,801,116 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 103,325,706 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.38
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5802,6112,7512,829-
حمایت22,8292,8452,7983,043-
حمایت13,1413,1722,8453,17610,253
P3,3903,4063,3903,390-
مقاومت13,7023,7334,0603,60410,363
مقاومت23,9513,9674,1073,737-
مقاومت34,2634,2944,1543,951-


آخرین اخبار زشریف

نمایش اخبار قدیمی‌تر