زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

1402/09/06 09:15:49
پایانی:5,320
(0%)
آخرین:5,320
(0%)

تعداد معاملات:26
حجم:38,274
ارزش معاملات:203M
حجم مبنا:2.85M
4,9505,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3121,876
5,310
5,320
4,2551
23,789
5,300
5,340
17,0001
27,534
5,290
5,350
8,8125
158,274(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
158,274(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 140,336,280 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.67سرانه فروش حقیقی: 84,201,768 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5662,3452,9874,073-
حمایت24,0733,9623,2015,055-
حمایت15,1364,9153,4155,66118,550
P6,6436,5326,6436,643-
مقاومت17,7067,4858,9847,62518,820
مقاومت29,2139,1029,1988,231-
مقاومت310,27610,0559,4129,213-


آخرین اخبار زشریف

نمایش اخبار قدیمی‌تر