زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

1402/07/03 20:41:47
پایانی:5,450
(-1.26%)
آخرین:5,440
(-1.44%)

تعداد معاملات:220
حجم:2.33M
ارزش معاملات:12.72B
حجم مبنا:1
5,1405,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
232,000
5,360
5,440
2,4712
1884
5,350
5,450
10,0001
23,872
5,320
5,460
14,5001
2,143,796(92%)
92(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,183,299(93%)
56(98%)
192,370(8%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
152,867(7%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 126,996,610 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 212,481,777 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5662,3452,9874,073-
حمایت24,0733,9623,2015,055-
حمایت15,1364,9153,4155,66118,550
P6,6436,5326,6436,643-
مقاومت17,7067,4858,9847,62518,820
مقاومت29,2139,1029,1988,231-
مقاومت310,27610,0559,4129,213-


آخرین اخبار زشریف

نمایش اخبار قدیمی‌تر