نمرينو

ايران‌ مرينوس‌

1401/02/29 23:39:25
پایانی:95,370
(-3.35%)
آخرین:94,300
(-4.43%)

تعداد معاملات:441
حجم:142,464
ارزش معاملات:13.54B
حجم مبنا:157,282
93,750103,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2996
94,300
94,320
9341
2376
94,290
94,980
6352
1105
94,280
95,000
5,5001
142,464(100%)
212(100%)
حجمحقیقیتعداد
142,464(100%)
144(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 64,088,640 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 94,352,720 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,91649,34556,83763,473-
حمایت263,47363,68759,33674,921-
حمایت178,88679,31561,83381,994281,800
P93,44393,65793,44393,443-
مقاومت1108,856109,285126,766104,891287,590
مقاومت2123,413123,627129,263111,964-
مقاومت3138,826139,255131,762123,413-


آخرین اخبار نمرینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر