نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

1400/10/28 01:47:22
پایانی:69,760
(-2.14%)
آخرین:67,730
(-4.99%)

تعداد معاملات:155
حجم:96,058
ارزش معاملات:6.53B
حجم مبنا:206,327
67,73074,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
67,730
34,98912
000
67,860
111
000
69,780
1601
88,667(92%)
72(99%)
حجمحقیقیتعداد
95,802(100%)
31(97%)
7,391(8%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
256(0%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 85,908,471 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 215,585,403 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
21
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
17
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت351,76649,64052,83060,273-
حمایت260,27359,21053,89465,147-
حمایت164,52662,40054,95768,159206,340
P73,03371,97073,03373,033-
مقاومت177,28675,16082,60277,907208,060
مقاومت285,79384,73083,66580,919-
مقاومت390,04687,92084,73085,793-


آخرین اخبار نمرینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر