ثعتما

س. ساختمانی اعتماد گستر

1401/05/22 02:40:13
پایانی:14,040
(-0.56%)
آخرین:13,700
(-2.97%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:689,180
13,70014,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
13,700
591,23635
000
13,820
80,7002
000
13,830
21
214,788(100%)
40(100%)
حجمحقیقیتعداد
214,788(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,390,588 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 301,562,352 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,78310,71511,21211,846-
حمایت211,84611,81211,37812,606-
حمایت112,77312,70511,54413,07641,100
P13,83613,80213,83613,836-
مقاومت114,76314,69515,85514,59641,100
مقاومت215,82615,79216,02115,066-
مقاومت316,75316,68516,18715,826-


آخرین اخبار ثعتما

نمایش اخبار قدیمی‌تر