ثعتما

س. ساختمانی اعتماد گستر

1402/09/15 10:44:23
پایانی:28,350
(0.88%)
آخرین:28,750
(2.31%)

تعداد معاملات:41
حجم:222,369
ارزش معاملات:6.4B
حجم مبنا:667,780
27,30028,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,999
28,750
28,900
326,54711
14,455
28,700
29,700
33,7621
14,000
28,650
000
222,369(100%)
14(100%)
حجمحقیقیتعداد
222,369(100%)
24(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 450,297,225 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.71سرانه فروش حقیقی: 262,673,381 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
11
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,85013,04013,38513,350-
حمایت213,35013,44513,50013,877-
حمایت114,23014,42013,61514,20245,330
P14,73014,82514,73014,730-
مقاومت115,61015,80016,60415,25745,330
مقاومت216,11016,20516,71915,582-
مقاومت316,99017,18016,83516,110-


آخرین اخبار ثعتما

نمایش اخبار قدیمی‌تر