تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

1402/09/06 09:14:29
پایانی:43,970
(0%)
آخرین:43,910
(-0.13%)

تعداد معاملات:14
حجم:5,353
ارزش معاملات:236M
حجم مبنا:330,324
41,78046,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1131
43,900
43,910
351
110,000
43,500
44,300
1201
32,769
43,000
44,310
381
5,467(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,467(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 26,709,332 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 40,063,998 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,12622,29027,89031,163-
حمایت231,16331,74529,75839,720-
حمایت143,52644,69031,62445,006164,830
P53,56354,14553,56353,563-
مقاومت165,92667,09080,15562,120169,130
مقاومت275,96376,54582,02167,406-
مقاومت388,32689,49083,89075,963-


آخرین اخبار تکشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر