تكشا

گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌

1401/02/29 22:41:41
پایانی:39,500
(-4.49%)
آخرین:39,300
(-4.98%)

تعداد معاملات:764
حجم:935,867
ارزش معاملات:36.96B
حجم مبنا:379,747
39,30043,420
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1801
37,340
39,300
177,59438
000
39,400
7211
000
39,650
6,0402
1,630,936(93%)
680(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,759,006(100%)
461(100%)
128,070(7%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 94,738,194 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.63سرانه فروش حقیقی: 150,717,433 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.59
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
12
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت322,93023,46026,10027,680-
حمایت227,68027,94526,98031,713-
حمایت133,49034,02027,86034,206117,900
P38,24038,50538,24038,240-
مقاومت144,05044,58050,73942,273119,570
مقاومت248,80049,06551,61944,766-
مقاومت354,61055,14052,50048,800-


آخرین اخبار تکشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر