تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

1401/07/10 03:54:55
پایانی:21,640
(-2.61%)
آخرین:21,320
(-4.05%)

تعداد معاملات:214
حجم:413,896
ارزش معاملات:8.8B
حجم مبنا:675,068
21,11023,330
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1250
21,000
21,320
5,2601
000
21,330
7,0001
000
21,340
1,0001
392,896(95%)
99(99%)
حجمحقیقیتعداد
413,895(100%)
64(98%)
21,000(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 85,881,509 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 139,948,246 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,27316,81017,92019,956-
حمایت219,95619,72518,29021,652-
حمایت121,71321,25018,66022,70070,410
P24,39624,16524,39624,396-
مقاومت126,15325,69028,27926,09271,740
مقاومت228,83628,60528,64927,140-
مقاومت330,59330,13029,02028,836-


آخرین اخبار تکشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر