غویتا

ویتانا

1401/07/10 04:41:52
پایانی:3,562
(-5.44%)
آخرین:3,508
(-6.87%)

تعداد معاملات:909
حجم:12.16M
ارزش معاملات:43.34B
حجم مبنا:3.98M
3,5044,030
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
143,137
3,506
3,519
31,2771
1986
3,505
3,525
34,0001
201,214,288
3,504
3,526
108,8161
11,169,893(92%)
300(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,369,893(85%)
217(99%)
1,000,000(8%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,800,000(15%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 132,623,862 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 170,219,165 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4982,4522,6632,968-
حمایت22,9682,9452,7343,291-
حمایت13,3443,2982,8043,49111,081
P3,8143,7913,8143,814-
مقاومت14,1904,1444,6374,13711,321
مقاومت24,6604,6374,7074,337-
مقاومت35,0364,9904,7784,660-


آخرین اخبار غویتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر