غويتا

ويتانا

1401/07/15 22:07:19
پایانی:3,740
(0.51%)
آخرین:3,760
(1.04%)

تعداد معاملات:533
حجم:4.99M
ارزش معاملات:18.68B
حجم مبنا:4.01M
3,4613,981
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,420
3,760
3,777
10,0001
14,550
3,722
3,780
31,3352
1190
3,721
3,781
3,0001
4,975,714(100%)
172(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,995,714(100%)
227(100%)
20,000(0%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 108,192,850 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 82,308,239 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4982,4522,6632,968-
حمایت22,9682,9452,7343,291-
حمایت13,3443,2982,8043,49111,081
P3,8143,7913,8143,814-
مقاومت14,1904,1444,6374,13711,321
مقاومت24,6604,6374,7074,337-
مقاومت35,0364,9904,7784,660-


آخرین اخبار غویتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر