غویتا

ویتانا

1401/04/04 18:11:50
پایانی:4,606
(0.56%)
آخرین:4,500
(-1.74%)

تعداد معاملات:974
حجم:7.41M
ارزش معاملات:34.13B
حجم مبنا:3.27M
4,3514,809
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,249
4,430
4,501
5,0001
11,300
4,420
4,516
2,0001
120,000
4,410
4,517
7631
7,411,453(100%)
384(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,411,453(100%)
271(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 88,898,834 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 125,967,352 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7701,4501,9723,135-
حمایت23,1352,9752,1463,933-
حمایت13,8603,5402,3204,42613,585
P5,2255,0655,2255,225-
مقاومت15,9505,6306,8496,02313,822
مقاومت27,3157,1557,0236,516-
مقاومت38,0407,7207,1977,315-


آخرین اخبار غویتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر