غویتا

ویتانا

1402/09/06 09:15:14
پایانی:2,784
(2.2%)
آخرین:2,752
(1.02%)

تعداد معاملات:116
حجم:1.21M
ارزش معاملات:3.39B
حجم مبنا:1
2,5342,914
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
356,700
2,753
2,767
39,4721
4242,025
2,752
2,768
18,4771
2190,000
2,751
2,770
10,0001
1,399,855(100%)
39(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,205,279(86%)
45(96%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
194,576(14%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 99,928,110 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.34سرانه فروش حقیقی: 74,566,594 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4903,2253,9525,210-
حمایت25,2105,0774,1956,321-
حمایت16,4006,1354,4377,00822,380
P8,1207,9878,1208,120-
مقاومت19,3109,04510,7429,23122,770
مقاومت211,03010,89710,9849,918-
مقاومت312,22011,95511,22711,030-


آخرین اخبار غویتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر