کبافق

معادن‌ بافق‌

1402/09/15 10:35:15
پایانی:32,730
(0.06%)
آخرین:33,000
(0.88%)

تعداد معاملات:176
حجم:156,498
ارزش معاملات:5.12B
حجم مبنا:496,032
31,08034,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1305
32,650
33,000
25,4763
1211,599
32,640
33,100
2,6712
910,411
32,610
33,130
3,0001
108,329(69%)
40(98%)
حجمحقیقیتعداد
156,498(100%)
60(100%)
48,169(31%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 88,640,204 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 85,369,659 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,79015,35018,49524,520-
حمایت224,52023,80019,54429,325-
حمایت129,37027,93020,59232,294102,220
P37,10036,38037,10037,100-
مقاومت141,95040,51047,84741,905103,970
مقاومت249,68048,96048,89544,874-
مقاومت354,53053,09049,94549,680-


آخرین اخبار کبافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر