كبافق

معادن‌ بافق‌

1401/04/16 20:56:13
پایانی:29,490
(-3.97%)
آخرین:29,210
(-4.88%)

تعداد معاملات:497
حجم:492,120
ارزش معاملات:14.51B
حجم مبنا:508,647
29,18032,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1124,280
29,200
29,630
1,0001
3672
29,190
29,650
7,8183
33367,916
29,180
29,660
4,1743
425,683(86%)
208(99%)
حجمحقیقیتعداد
492,120(100%)
143(100%)
66,437(14%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,352,844 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 101,486,844 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,95016,42518,93724,500-
حمایت224,50023,73719,77528,339-
حمایت128,00026,47520,61230,71094,500
P34,55033,78734,55034,550-
مقاومت138,05036,52542,38738,38996,190
مقاومت244,60043,83743,22440,760-
مقاومت348,10046,57544,06244,600-


آخرین اخبار کبافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر