كبافق

معادن‌ بافق‌

1402/03/19 17:49:08
پایانی:38,010
(-2.08%)
آخرین:37,700
(-2.88%)

تعداد معاملات:527
حجم:599,063
ارزش معاملات:22.77B
حجم مبنا:486,000
36,88040,760
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
37,700
37,800
1,5922
1380
37,580
37,860
3801
11,300
37,570
37,990
2301
563,491(94%)
188(99%)
حجمحقیقیتعداد
599,063(100%)
195(100%)
35,572(6%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 113,927,089 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 116,771,203 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,24614,40518,28725,853-
حمایت225,85324,93219,58231,785-
حمایت131,77629,93520,87635,450112,500
P41,38340,46241,38341,383-
مقاومت147,30645,46554,52347,315114,850
مقاومت256,91355,99255,81750,980-
مقاومت362,83660,99557,11256,913-


آخرین اخبار کبافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر