كبافق

معادن‌ بافق‌

1401/05/21 14:04:36
پایانی:26,670
(1.75%)
آخرین:26,710
(1.9%)

تعداد معاملات:235
حجم:515,076
ارزش معاملات:13.77B
حجم مبنا:562,430
24,90027,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
127,985
26,700
26,900
3001
1255
26,670
26,910
7941
1213
26,660
26,920
1,8001
515,076(100%)
92(100%)
حجمحقیقیتعداد
515,076(100%)
103(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 149,316,053 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.12سرانه فروش حقیقی: 133,369,678 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,82312,29514,69718,156-
حمایت218,15617,89215,49821,827-
حمایت122,43321,90516,29924,09579,710
P27,76627,50227,76627,766-
مقاومت132,04331,51537,12031,43780,550
مقاومت237,37637,11237,92133,705-
مقاومت341,65341,12538,72237,376-


آخرین اخبار کبافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر