ختور

رادیاتور ایران‌

1402/03/02 09:07:02
پایانی:7,570
(2.99%)
آخرین:7,630
(3.8%)

تعداد معاملات:186
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.98M
6,8407,860
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,307
7,620
7,630
40,5332
415,055
7,610
7,640
10,0001
331,000
7,600
7,650
132,25713
1,368,196(100%)
40(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,368,196(97%)
77(99%)
5,000(0%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
44,732(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 258,931,093 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.93سرانه فروش حقیقی: 134,509,658 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-20961,3152,302-
حمایت22,3022,3601,7214,164-
حمایت14,8564,9722,1275,31521,910
P7,1787,2367,1787,178-
مقاومت19,7329,84812,6929,04022,410
مقاومت212,05412,11213,09810,191-
مقاومت314,60814,72413,50512,054-


آخرین اخبار ختور

نمایش اخبار قدیمی‌تر