ختور

رادیاتور ایران‌

1402/09/06 09:15:46
پایانی:4,729
(2.35%)
آخرین:4,705
(1.83%)

تعداد معاملات:120
حجم:1.78M
ارزش معاملات:8.5B
حجم مبنا:3.31M
4,2974,943
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2102,600
4,700
4,705
176,6211
120,000
4,680
4,710
422,9162
11,084
4,614
4,736
128,0964
1,851,880(92%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,683,280(91%)
52(98%)
168,600(8%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
168,600(9%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 312,769,304 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.04سرانه فروش حقیقی: 153,081,367 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
7
خرید
14
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0607801,7653,310-
حمایت23,3103,1702,0934,815-
حمایت15,0004,7202,4215,74420,020
P7,2507,1107,2507,250-
مقاومت18,9408,66010,9588,75520,170
مقاومت211,19011,05011,2869,684-
مقاومت312,88012,60011,61511,190-


آخرین اخبار ختور

نمایش اخبار قدیمی‌تر