تشتاد

صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

1401/02/31 06:14:14
پایانی:5,470
(0.36%)
آخرین:5,540
(1.65%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.93M
5,2905,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
222,118
5,500
5,570
55,8004
15,000
5,470
5,590
21,4432
137,500
5,460
5,600
9071
888,202(96%)
63(98%)
حجمحقیقیتعداد
888,202(96%)
49(98%)
37,500(4%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
37,500(4%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 77,118,491 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 99,152,345 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,5713,7504,0483,989-
حمایت23,9894,0784,1484,445-
حمایت14,7644,9434,2474,72616,120
P5,1825,2715,1825,182-
مقاومت15,9576,1366,8325,63816,430
مقاومت26,3756,4646,9315,919-
مقاومت37,1507,3297,0316,375-


آخرین اخبار تشتاد

نمایش اخبار قدیمی‌تر