وآفر

سرمایه گذاری ارزش آفرینان

1402/09/06 09:35:49
پایانی:24,000
(2.78%)
آخرین:24,050
(2.99%)

تعداد معاملات:72
حجم:23,998
ارزش معاملات:571M
حجم مبنا:1
22,65024,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
10205,692
24,050
24,700
6,4502
341,923
24,000
25,750
5,7671
144,771
23,800
26,250
4,0001
594,914(92%)
16(94%)
حجمحقیقیتعداد
223,314(34%)
33(94%)
53,400(8%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
425,000(66%)
2(6%)
سرانه خرید حقیقی: 892,371,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.49سرانه فروش حقیقی: 162,410,181 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.18

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار وآفر

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر