وآفر

سرمايه گذاري ارزش آفرينان

1401/05/28 09:17:09
پایانی:21,750
(0%)
آخرین:21,900
(0.68%)

تعداد معاملات:102
حجم:200,393
ارزش معاملات:4.36B
حجم مبنا:459,771
21,10022,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,498
21,600
21,950
10,0001
211,388
21,400
22,000
5241
12,500
21,100
22,050
10,0001
310,579(100%)
66(100%)
حجمحقیقیتعداد
211,225(68%)
30(97%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
99,354(32%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 102,349,897 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 153,138,125 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,40013,05014,52516,700-
حمایت216,70016,52515,01718,953-
حمایت119,30018,95015,50820,34665,650
P22,60022,42522,60022,600-
مقاومت125,20024,85028,29124,85366,700
مقاومت228,50028,32528,78226,246-
مقاومت331,10030,75029,27528,500-


آخرین اخبار وآفر

نمایش اخبار قدیمی‌تر