ثاصفا

شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

1401/05/21 12:45:53
پایانی:12,190
(-0.32%)
آخرین:12,010
(-1.79%)

تعداد معاملات:119
حجم:581,994
ارزش معاملات:7.08B
حجم مبنا:800,000
11,87012,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1751
12,000
12,010
18,3801
13,079
11,920
12,140
8,4281
15,000
11,910
12,190
5001
365,944(63%)
45(98%)
حجمحقیقیتعداد
581,994(100%)
28(100%)
216,050(37%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 99,130,163 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 253,375,245 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,2138,4559,0479,156-
حمایت29,1569,2779,24510,062-
حمایت110,58310,8259,44210,62136,010
P11,52611,64711,52611,526-
مقاومت112,95313,19514,57712,43236,480
مقاومت213,89614,01714,77412,991-
مقاومت315,32315,56514,97213,896-


آخرین اخبار ثاصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر